Srečanje generalnih direktorjev za poklicno in strokovno izobraževanje, 4.-5. oktober 2021

Na dvodnevnem srečanju sta Cedefop in Evropska fundacija za usposabljanje (European Training Fundation-ETF) predstavila načrt spremljanja doseganja ciljev »Priporočila Sveta o poklicnem izobraževanju in usposabljanju za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost« ter Osnabruške deklaracije. Države imajo do maja 2022 čas za pripravo Nacionalnih izvedbenih planov (NIP-ov), ki naj bi vsebovali aktivnosti za doseganje ciljev omenjenih priporočil in deklaracije. Cedefop bo letno spremljal implementacijo NIP-ov in poročila objavljal na svoji spletni strani.

Razprava se je vrtela okoli priprave NIP-ov, saj so imele države veliko vprašanj in pripomb. Slovenijo je zanimalo, kako vključiti različne deležnike v proces priprave in poročanja. Komisija, ETF in Cedefop so omenili možnost organizacije spletne delavnice, kjer bi razrešili vse nejasnosti.

V nadaljevanju srečanja so bile organizirane štiri vzporedne delavnice o tematikah, povezanih s prednostnimi nalogami Osnabruške deklaracije: Višje strokovno izobraževanje, digitalizacija poklicnega izobraževanja in usposabljanja, zelene spretnosti ter udeležba v izobraževanju odraslih.

Delavnica 1: Višje strokovno izobraževanje

Ugotovitve delavnice so, da se zanimanje za Višje strokovno izobraževanje krepi, vendar je na evropski ravni potrebna opredelitev in jasna klasifikacija programov, kar bi omogočalo zbiranje podatkov in analize. Poleg tega je treba povečati investicije v to področje, zlasti v strokovni razvoj učiteljev ter priznavanje predhodno pridobljenega znanja.

Delavnica 2: Digitalizacija poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter digitalne spretnosti pri usposabljanju z delom.

Predstavitve so jasno prikazale prednosti in potenciale uporabe tehnologije, pa tudi izzive – predvsem kako pripraviti učence, učitelje in mentorje na digitalizacijo. Z uporabo digitalnih orodij lahko učenje postane bolj individualizirano in, z ustrezno podporo, bolj prilagojeno učencem s posebnimi potrebami. Zlasti v nadaljnjem poklicnem izobraževanju lahko digitalne platforme več odraslih spodbudijo k učenju in razvoju spretnosti. Pri tem je možno uporabiti mikrokvalifikacije kot osnovo za nadaljnje učenje.

Usposabljanje učiteljev in mentorjev je ključnega pomena, saj potrebujejo spretnosti tako za uporabo orodij kot tudi za izbiro in razvoj učnih metod, metod ocenjevanja. Pri tem je lahko v pomoč orodje Selfie, zasnovano za pomoč šolam pri vključevanju digitalnih tehnologij v procese poučevanja, učenja in preverjanja znanja učencev.

Delavnica 3: Podpora zelenemu prehodu v poklicnem izobraževanju in usposabljanju

Razprava se je vrtela okoli vprašanja, kako lahko PIU pripravi ljudi na prehod na (ogljično) nevtralno in trajnostno Evropo, saj zeleni prehod zahteva nenehno spreminjajoče se spretnosti in informacijske sisteme. Za to je potreben temeljit razmislek o dvojnem-digitalnem in zelenem-prehodu v smislu krožnega gospodarstva. Krožno gospodarstvo bo spremenilo delovna mesta v Evropi, vendar ne vemo, kakšno znanje in spretnosti bodo potrebni v posameznih poklicih. Eno dejstvo pa je znano: Za zeleni prehod so ključna partnerstva med deležniki.

Delavnica 4: Učenje odraslih kot odgovor za večjo odpornost pri spopadanju z izzivi prihodnosti

Po mnenju Cedefopa je v državah članicah treba povečati udeležbo odraslih v izobraževanju. Zato je potreben sistematičen pristop, ki na eni strani zahteva zmanjševanje razlike med spretnostmi za življenje in spretnostmi na delovnem mestu, na drugi strani pa posamezniki potrebujejo finančne in nefinančne spodbude za učenje.

To je pomembno zlasti z vidika globalne brezposelnosti, ki ogroža predvsem mlade in ženske. Dober primer prihaja s Švedske, kjer je izobraževanje za odrasle brezplačno, z novim zakonom pa si prizadevajo, da bi bilo še bolj dostopno.

Drugi dan srečanja so bile predstavljene novosti na področju PIU: mikrokvalifikacije, individualni učni računi, centri poklicne odličnosti, evropskih ključni poklicni profili. Predstavljena je bila tudi pobuda ALMA (prizadevati si, učiti se, obvladati, doseči), o kateri bo več znano decembra 2021 na sestanku Svetovalnega odbora za poklicno usposabljanje (ACVT).

Na koncu je Nataša Kranjc, generalna direktorica Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih, poudarila, da se postavlja okvir za prihodnje desetletje, zato se delo šele pričenja in ne zaključuje.

Več informacij

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje