SKILLCO

Za delavce v gradbeni panogi je značilna zelo visoka mobilnost med državami EU, zaradi iskanja boljših delovnih pogojev ter plačila za delo, na strani delodajalcev pa iskanje oziroma povpraševanje po bolje usposobljenih delavcih za skoraj izključno projektno naravnano delo. Ključ do večje mobilnosti dijakov in zaposlenih v panogi je pravilna ozaveščenost o znanjih oz.  veščinah, ki se pridobijo med izobraževanjem v različnih evropskih sistemih poklicnih izobraževanj na 4. ravni Evropskega ogrodja kvalifikacij (EOK) in korespondenčnih nacionalnih ogrodjih kvalifikacij. Delodajalci v gradbeništvu namreč izražajo veliko potrebo po zaposlovanju kvalificiranih gradbenih delavcev iz različnih evropskih držav, vendar je v tem trenutku zaradi neenotnih sistemov poklicnega izobraževanja to precej oteženo. Naročniki imajo večjo korist od sodelovanja na skupnem evropskem trgu, a imajo trenutno težave pri prepoznavanja veščin in spretnosti, ki jih lahko pričakujejo od gradbenih delavcev. Ključni korak za vzpostavitev bolj enotnega in primerljivega kurikuluma v izobraževalnih programih na 4. ravni EOK je identifikacija in opredelitev kompetenčnih vzeli ter izobraževalnih potreb oz. potreb po dodatnem usposabljanju v gradbeništvu.

Namen projekta SKILLCO je opredeliti skupne vrzeli v znanju in sicer z analizo različnih virov in podatkovnih baz, z izborom 4 najpogostejših znanj oziroma veščin (od tega bo vsaj ena veščina iz skupine izginjajočih sektorskih skupin in ena iz skupine zelenih veščin), ter z razvojem 2 izobraževalnih modulov:

 • Modul A: dopolnjen kurikulum z vsebinami, ki jih bomo  identificirali kot manjkajoče veščine, namenjen dijakom v okviru rednega šolanja;
 • Modul B: praktična usposabljanja za zaposlene v podjetjih.

Modula bosta vključena v kurikulum, kjer bo to možno in smiselno. Oba modula bosta imela podporo preko mobilne aplikacije, ki se bo razvila tekom projekta za usposabljanje in izobraževanje identificiranih kompetenčnih vrzeli pri gradbenih delavcih.

Več o evropskem projektu SKILLCO, ki naslavlja vrzeli v spretnostih si lahko preberete na: www.skillco.eu


Partnerji v projektu

 • GZS, Zbornica gradbeništva in gradbenih materialov (Slovenija) – VODILNI PARTNER oz. koordinator / www.gzs.si/zgigm
 • Šolski center Celje (Slovenija) / www.sc-celje.si
 • Center RS za poklicno izobraževanje (Slovenija) / www.cpi.si
 • Westdeutscher Handwerkskammertag (Nemčija) / www.whkt.de
 • Ausbildungszentrum der Bauindustrie Kerpen (Nemčija) / www.abz-kerpen.de
 • Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (Madžarska) / www.evosz.hu
 • Kecskeméti Szakképzési Centrum (Madžarska) / www.oktatas.hu
 • European constuction Industry Federation (Belgija) / www.fiec.eu

Rezultati projekta

Trajanje projekta

3 leta  (od 1. 11. 2016 – 31. 1. 2020)

Kontaktne osebe na CPI

Barbara Kunčič Krapež

Vera Suhadolnik

Jure Šuligoj

Igor Leban

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje