SKILLCO

inovativen projekt za določanje spretnostnih vrzeli v gradbeni industriji 

Kljub visoki brezposelnosti v EU se v nekaterih članicah EU gradbena podjetja srečujejo s težavami pri  zaposlovanju pravega kadra s potrebnimi spretnostmi. 

Gradbeni sektor EU je v letu 2018 predstavljal 9 % skupnega BDP, več kot 14,8 milijonov delavcev in 3,3 milijona podjetij, katerih večina ima manj kot 20 zaposlenih. Zanj so značilne tudi posebnosti, kot so visoka mobilnost delovne sile, spremenljivi delovni pogoji (vremenske razmere), težave pri privabljanju in zadržanju mladih ljudi. Ne nazadnje je to tudi sektor, ki igra zelo pomembno »zeleno« vlogo na evropskem in državnem nivoju, saj je grajeno okolje odgovorno za 40 % porabe vse energije v EU. 

Ključni elementi za določanje spretnostnih vrzeli so predvidevanja potreb in prilagoditev programov usposabljanja. 

SKILLCO projekt, ki ga koordinira Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala Slovenija, združuje socialne partnerje in izvajalce usposabljanja iz Nemčije, Madžarske in Slovenije ter FIEC (Evropske zveze za gradbeno dejavnost), ki je krovna organizacija delodajalcev v gradbeništvu. 

Glavni cilj projekta je identificiranje obstoječih in predvidenih spretnosti ter izdelava in opredelitev učnih enot z upoštevanjem evropskega sistema kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, ki jih bomo lahko vključili v uradne programe ali tečaje poklicnega izobraževanja. Namen projekta je na eni strani integracija rezultatov v obstoječe sektorske učne načrte, ki ustrezajo ravni 4 SOK (slovenskega ogrodja kvalifikacij), ter na drugi strani vključitev le-teh v nacionalne poklicne standarde. Ti cilji so prvi poskusi priprave in izvedbe primerljivih učnih načrtov v različnih državah, in sicer z namenom spodbujanja mobilnosti pripravnikov in delavcev. 

Več o evropskem projektu SKILLCO, ki naslavlja vrzeli v spretnostih si lahko preberete na: www.skillco.eu 

Partnerji v projektu 

 • GZS, Zbornica gradbeništva in gradbenih materialov (Slovenija) – VODILNI PARTNER oz. koordinator / www.gzs.si/zgigm 
 • Šolski center Celje (Slovenija) / www.sc-celje.si 
 • Center RS za poklicno izobraževanje (Slovenija) / www.cpi.si 
 • Westdeutscher Handwerkskammertag (Nemčija) / www.whkt.de 
 • Ausbildungszentrum der Bauindustrie Kerpen (Nemčija) / www.abz-kerpen.de 
 • Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (Madžarska) / www.evosz.hu 
 • Kecskeméti Szakképzési Centrum (Madžarska) / www.oktatas.hu 
 • European constuction Industry Federation (Belgija) / www.fiec.eu 

  

Rezultati projekta 

Rezultati projekta so SKILLCO: REZULTATI 

 1. Opredeliti vrzeli v znanju in spretnostih v gradbenem sektorju v treh državah – Izdelati štiri učne enote, ki bodo odgovor na opredeljene vrzeli –  
 2. Pilotno izvesti usposabljanja na štirih učnih enotah 
 3. Izdelati mobilno aplikacijo, ki bo podprla izvajanje usposabljanj 

Android verzija zar SKILLgApp je na voljo v trgovini Google Play 

iOS verzija za SKILLgApp je na voljo v trgovini Apple App Store 

Poglej navodila za uporabo aplikacije. 

Trajanje projekta

1. 11. 2016 – 31. 1. 2020

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje