NWF Network

Upravljanje z nelesnimi gozdnimi proizvodi

Tema:  upravljanje z nelesnimi gozdnimi proizvodi 

 »Nelesni gozdni proizvodi imajo pomembno gospodarsko vlogo, zato je treba omogočiti razvoj omenjenega sektorja na vseh ravneh.« 

 

Opis in namen projekta:

 • Projekt želi prispevati k izmenjavi dobrih učnih praks, pridobljenih s strani neformalnega učenja, ki vključujejo uporabo odprtega in inovativnega pristopa poklicnega usposabljanja na področju gozdarstva (NWF).
 • Projekt spodbuja ukrepe, ki mladini omogočajo lažje poti do poklicne usposobljenosti ter poenostavljajo in racionalizirajo orodja za preglednost in priznavanje učnih izzidov na področju nelesnih gozdnih proizvodov (NWF).
 • Projekt spodbuja inovatovnost in podjetništvo ter učenje na delovnem mestu v vseh oblikah, s posebnim poudarkom, da se usposabljanje odvija v sodelovanju s socialnimi partnerji, podjetji in ponudniki poklicnega izobraževanja.

 

Cilji in izzivi:

 • izboljšati zmogljivosti sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja v zvezi s potrebami na trgu dela v sektorju nelesnih gozdnih proizvodov; 
 • posodobiti in izkoristiti potencial gospodarskega razvoja in inovacij v EU, povečati konkurenčnost gozdarskega sektorja;
 • olajšati mobilnost delovne sile, priznanje na evropski ravni na trgu dela z integracijo poslovnih praks, ki temeljijo na učenju;
 • sodelovanje med organizacijami v državah, ki izvajajo programe v gozdarstvu; 
 • spodbujanje pretoka informacij, prenos dobrih praks v sektorju in priznavanje neformalnega učenja na evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni.
 • prenos dobrih praks med državami,
 • vzpostavitev partnerske mreže dobrih praks že obstoječih podjetij, združenj, zadrug in posameznikov na skupnem EU portalu.

 

Ciljna skupina: 

 • delavci in podjetja, ki delujejo na področju gozdarstva oziroma se ukvarjajo z nelesnimi gozdnimi proizvodi
 • izobraževalne institucije,
 • lokalne agencije, lokalna združenja, zainteresirani posamezniki,
 • brezposelne podeželske žene in mladina, ki so brez ustreznih kvalifikacij, socialno diskriminirane osebe,
 • mladina in marginalizirane skupine brezposelnih z zaključeno izobrazbo oziroma s težavami z vključevanjem v delovno-aktivno sfero.

 

Pasrtnerji:  

 1. OBČINA CUADROS (Španija) – Prijavitelj projekta
 2. ADESPER (Španija) – Koordinator projekta
 3. CORANE (Portugalska)
 4. ETIFOR SRL (Italija)
 5. CEDA (Slovaška)
 6. Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (Slovenija)
 7. AEGEAS EKPAIDEFTIKI (Grčija)
 8. KARADENIZ TEKNIK UNIVERSITESI (Turčija)
 9. UNIVERSITY STEFAN CEL MARE SUCEAVA (Romunija )

 

Trajanje:  

 1. 9. 2016 – 31. 8. 2018

 

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje