NWF Network

Upravljanje z nelesnimi gozdnimi proizvodi

»Nelesni gozdni proizvodi imajo pomembno gospodarsko vlogo, zato je treba omogočiti razvoj omenjenega sektorja na vseh ravneh.«

PARTNERJI

Španija, Slovenija, Grčija, Turčija, Portugalska, Slovaška, Romunija, Italija

CILJNA SKUPINA

 • delavci in podjetja, ki delujejo na področju gozdarstva oziroma se ukvarjajo z nelesnimi gozdnimi proizvodi
 • izobraževalne institucije,
 • lokalne agencije, lokalna združenja, zainteresirani posamezniki,
 • brezposelne podeželske žene in mladina, ki so brez ustreznih kvalifikacij, socialno diskriminirane osebe,
 • mladina in marginalizirane skupine brezposelnih z zaključeno izobrazbo oziroma s težavami z vključevanjem v delovno-aktivno sfero.

CILJI

 • izboljšati zmogljivosti sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja v zvezi s potrebami na trgu dela v sektorju nelesnih gozdnih proizvodov;
 • posodobiti in izkoristiti potencial gospodarskega razvoja in inovacij v EU, povečati konkurenčnost gozdarskega sektorja;
 • olajšati mobilnost delovne sile, priznanje na evropski ravni na trgu dela z integracijo poslovnih praks, ki temeljijo na učenju;
 • sodelovanje med organizacijami v državah, ki izvajajo programe v gozdarstvu;
 • spodbujanje pretoka informacij, prenos dobrih praks v sektorju in priznavanje neformalnega učenja na evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni.

IZZIVI

 • prenos dobrih praks med državami,
 • vzpostavitev partnerske mreže dobrih praks že obstoječih podjetij, združenj, zadrug in posameznikov na skupnem EU portalu.

V okviru projekta NWF Network se je, med drugim, vzpostavilo e-learning okolje, ki je bilo pripravljeno predvsem za aktivnosti znotraj projektnega tedna mobilnosti (Aktivnost C2-strokovna izmenjava).
Slovenija je v okviru omenjenega projekta zagotovila dva predstavnika, ki sta zastopala primere dobrih praks s področja zeliščarstva in s področja čebelarstva.

Skrbnik e-learning okolja je g. Peter Vnučko (CEDA), predstavnik projektne partnerske države Slovaške.

TRAJANJE

1. 9. 2016 – 31. 8. 2018

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje