EQAVET

Kratek opis in namen operacije;

V skladu s strategijo mreže EQAVET, ter v skladu s cilji in prioritetami povabila k oddaji ponudbe,  sta EQAVET NRP v Sloveniji in sam projekt osredotočena na:

 • Poglabljanje kulture zagotavljanja kakovosti med slovenskimi izvajalci programov poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja ter
 • Na spodbujanje k uporabi EQAVET orodij v skladu s priporočili okvira EQAVET in EQAVET+ .

Sodelovanje v mednarodnih in nacionalnih projektih je eden od načinov, s katerim lahko EQAVET NRP v Sloveniji uresničuje svoje poslanstvo in cilje, razvija nova priporočila, orodja, metodologije… ter tako ponuja podporo izvajalcem programov PSIU.

Cilji operacije in pričakovani rezultati;

V času trajanja projekta bo izvedenih dvanajst aktivnosti, ki so v skladu s ključnimi prioritetami ugotavljanja, zagotavljanja in razvoja kakovosti na nacionalni in evropski ravni. Razdelili smo jih v tri sklope:

 1. Podpora izvajalcem poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja (PSIU)
 • Usposabljanja – namenjena so ravnateljem in članom timov za kakovost pri izvajalcih PSIU, v podporo pri uvajanju priporočil referenčnih okvirov EQAVET in EQAVET+ v lastne modele ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti.
 • Kolegialna presoja – Izvajalcem PSIU bo ponujena možnost izvedbe kolegialne presoje na področjih Pedagoški okvir, Načrtovanje pedagoškega procesa, Učenja in poučevanja, Ocenjevanja in certificiranja ter Praktičnega usposabljanja z delom izven šole. Presoje bodo potekale po prenovljenem delu priročnika za evropsko kolegialno presojo, ki je bil posodobljen v letih 2017 – 2019 v sodelovanju štirih projektnih partnerjev: Avstrija, Finska, Hrvaška in Slovenija. Izvedena bo ena kolegialna presoja na mednarodni ravni in tri presoje na nacionalni ravni.
 • Preskus Metodoloških priporočil in smernic za sledenje zaposljivosti diplomantov PSIU – aktivnost bo izvedena v sodelovanju s partnerji iz Madžarske, ki so metodologijo tudi razvili. Verjamemo, da bo aktivnost dobrodošla podpora slovenskim izvajalcem PSIU pri njihovih prizadevanjih sledenja zaposljivosti diplomantov. Preskus bo dober pokazatelj uporabnosti metodologije za slovenske izvajalce PSIU.
 1. Podpora nacionalnemu sistemu PSIU
 • Študijski obiski z namenom spremljanja in razvoja kakovosti PSIU na sistemski ravni
 • Razvoj metodologije in podpornih mehanizmov za spremljanje nacionalnih kazalnikov kakovosti PSIU na sistemski ravni
 • Študijski obiski štirih držav (Finska, Grčija, Hrvaška in Slovenija) z namenom pridobitve globljega vpogleda v metodologije spremljanja diplomantov na sistemski ravni
 • Skupna aktivnost štirih držav (Estonija, Finska, Hrvaška in Slovenija) – Promocija mednarodne kolegialne presoje s pomočjo prenove kazalnikov kakovosti
 1. Promocija referenčnih okvirov EQAVET, nacionalne referenčne točke EQAVET ter promocija in razširjanje rezultatov projekta
 • Tradicionalna nacionalna konferenca o kakovosti v PSIU
 • Aktivnosti vzajemnega učenja v mreži EQAVET
 • Organizacija študijskega obiska za predstavnike Madžarske EQAVET NRP
 • Vzdrževanje, posodabljanje in nadgradnja spleten strani EQAVET NRP v Sloveniji
 • Založništvo in nakup promocijskih materialov

Obdobje izvajanja;

 1. april 2019 – 3. marec 2021

Finančna podpora:

 • skupna sredstva na operaciji,
 • delitev na EU in SLO del (85% / 15%)

Povezava do rezultatov projekta;

Rezultati projekta so objavljeni na spletni strani EQAVET Nacionalne referenčne točke.

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje