EQAVET (2017-2019)

Finančna podpora Nacionalnim referenčnim točkam EQAVET 2017-2019

Namen projekta:

V skladu s strategijo EQAVET za obdobje 2017/2018, ter v skladu s cilji in prioritetami povabila k oddaji ponudbe,  sta se NRP v Sloveniji in sam projekt osredotočala na:

 • poglabljanje kulture zagotavljanja kakovosti med slovenskimi izvajalci programov poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja ter
 • na spodbujanje k uporabi EQAVET orodij v skladu s priporočili okvira EQAVET in EQAVET+.

Cilji oziroma rezultati projekta:

Proces uresničevanja in razširjanja EQAVET in EQAVET+ referenčnih okvirov je bil podprt z izvajanjem številnih projektnih aktivnosti:

 • Usposabljanja – Izvedba desetih (10) usposabljanj, namenjenih timom za kakovost in ravnateljem slovenskih srednjih poklicnih in strokovnih šol. Namen usposabljanj je bil vključitev 11 obveznih nacionalnih kazalnikov (ki so izpeljani iz 10 EQAVET kazalnikov) v proces samoevalvacije in razvoja na ravni izvajalcev.
 • Prenos dobrih praks – S pomočjo prevoda izbranih in opisanih primerov dobrih praks ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, ki so jih v evropsko mrežo prispevale države članice, so bila v slovenski prostor prenesena znanja in izkušnje evropskih izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja, tudi slovenskih.
 • Nacionalna konferenca kakovosti – V maju 2018 je bila v skladu s tradicionalno prakso na Bledu ponovno organizirana letna konferenca o kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja. Gradiva so na voljo na www.eqavet-nrp-slo.si/gradiva.
 • Vključitev v kolegialno presojo na mednarodni ravni – V sodelovanju s partnerskimi državami Finsko, Avstrijo in Hrvaško smo izvedli pilotno izvedbo kolegialne presoje na mednarodni ravni. Vsaka izmed držav je prispevala enega izvajalca poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki je vstopil v presojo na mednarodni ravni. V Sloveniji je bila mednarodna kolegialna presoja pod mentorstvom slovenske točke, EQAVET NRP v Sloveniji izvedena na Šolskem centru Velenje. Osnovna ideja te metode je, da sodelujoči strokovni sodelavci (običajno so to učitelji) preostalih šol izvedejo presojo kakovosti na šoli, ki je trenutno pod »drobnogledom«. V vsaki državi je šla skozi presojo kakovosti ena šola ter prejela priporočila za nadgradnjo razvoja in kakovosti dela s strani presojevalcev preostalih treh držav.
 • Peer Learning Activity (PLA) – Vse od začetka zagotavljanja finančne podore s strani evropske mreže EQAVET v letu 2016, nacionalne referenčne točke EQAVET (EQAVET NRP) organiziramo aktivnosti vzajemnega učenja (Peer Learning Activities – PLA). Pred tem je PLA potekal le v organizaciji Sekretariata. Tako se je ponudba PLA-jev povečala, udeležba pa je povsem prostovoljna. PLA je izobraževalna aktivnost, katere namen je izmenjava znanja in izkušenj med predstavniki nacionalnih referenčnih točk. Slovenija je v začetku leta 2019 organizirala PLA na temo medsebojnega dopolnjevanja samoevalvacije z zunanjo evalvacijo in uporabo EQAVET kazalnikov pri tem. Gradiva so na voljo na www.eqavet-nrp-slo.si/gradiva.
 • Vzpostavitev spletne strani Nacionalne referenčne točke – EQAVET NRP v Sloveniji – V letu 2018 je bila vzpostavljena nova spletna stran EQAVET NRP v Sloveniji. Vključuje vse pomembne vsebine EQAVET referenčnega okvira, poleg tega pa postaja z zagotavljanjem relevantnih informacij, prenosom novih orodij, gradiv, primerov dobrih praks ter organizacijo različnih dogodkov, osrednja podporna točka izvajalcem PSIU pri ugotavljanju, zagotavljanju in razvoju kakovosti. Spletno stran najdete na www.eqavet-nrp-slo.si. Vsebine »mednarodnega značaja« so na voljo tudi v angleškem jeziku.
 • Razvoj metodologije za spremljanje zaposljivosti po zaključenem PSIU – upoštevajoč pretekle študije sledenja zaposljivosti po zaključenem PSIU, že dostopne baze podatkov v Sloveniji ter  modele in izkušnje drugih evropskih držav, je tim strokovnjakov naredil korak naprej pri razvoju metodologije sledenja zaposljivosti diplomantov poklicnega in strokovnega izobraževanja. V sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki so bili izvedeni študijski obiski štirih evropskih držav in pripravljeno »Poročilo o pregledu stanja na področju spremljanja poklicnega in strokovnega izobraževanja v Evropi«.

Aktivnosti projekta podpirajo implementacijo okvira EQAVET in EQAVET+, na nivoju izvajalcev poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja. Iniciativa je usklajena in se sproti usklajuje z drugimi sorodnimi nacionalnimi iniciativami, kot npr. z razvojem in implementacijo nacionalnega okvira kakovosti VIZ, pri katerem prav tako partnersko sodelujemo.

Obdobje izvajanja projekta:

1.4.2017 – 31.3.2019 (24 mesecev)

Projektni partnerji:

V okviru aktivnosti Vključitev v kolegialno presojo na mednarodni ravni so poleg CPI sodelovali še partnerji treh drugih evropskih držav:

ASOO, Hrvaška

ARQA VET, Avstrija

EDUFI, Finska

Projekt in rezltati projekta so v celoti predstavljeni na spletni strani EQAVET NRP in Slovenia.

 

z-library Z-Library project

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje