Program znanj in spretnosti za Evropo za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost

Program znanj in spretnosti za Evropo za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornostProgram znanj in spretnosti za Evropo za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost določa prednostne naloge politike in ukrepe, ki so z nadaljnjim spodbujanjem zelenega in digitalnega prehoda usmerjeni v povečanje zaposljivosti državljanov ter zagotavljanje znanj in spretnosti za delovno mesto. Pri uresničevanju potenciala načrta okrevanja za Evropo v prihodnje se novi program znanj in spretnosti naslanja na prvo načelo evropskega stebra socialnih pravic, ki zadeva pravico do kakovostnega in vključujočega izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja.

»Vsakdo ima pravico do kakovostnega in vključujočega izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja, da lahko ohrani in pridobi znanja in spretnosti, ki mu omogočajo polno udeležbo v družbi in uspešno obvladovanje prehodov na trgu dela.«
Načelo 1 evropskega stebra socialnih pravic

Znanja in spretnosti v zeleni in digitalni Evropi

Zaradi pandemije COVID-19 je na milijone ljudi v EU izgubili službo ali doživelo znatno izgubo dohodka. Poleg tega je pandemija še povečala že prej obstoječo vrzel v digitalnih znanjih in spretnostih ter pokazala, da so digitalne veščine bistvenega pomena v mnogih pogledih našega življenja. Zaradi zelenega in digitalnega prehoda, demografskih sprememb in sprememb na trgu dela bodo morali mnogi pridobiti nova znanja in spretnosti za nova delovna mesta v različnih sektorjih ali izboljšati že obstoječe znanje.

V času, ko se Evropa podaja na pot proti okrevanju (KRIZA COVID), je treba nujno izboljšati in prilagoditi znanja in spretnosti. Novi program znanj in spretnosti v svojih ciljih podpira okrevanje po krizi COVID-19, tako da se:

 • okrepi trajnostna konkurenčnost za dosego evropskega zelenega dogovora in uresničevanje digitalne in industrijske strategije v praksi,
 • zagotovi socialna pravičnost z izvajanjem prvega načela evropskega stebra socialnih pravic: dostop do izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja za vse, povsod v EU,
 • poveča naša odpornost na krize, in sicer na podlagi izkušenj, pridobljenih med pandemijo COVID-19.
Vir: Evropska komisija, 2020. Program znanj in spretnosti za Evropo. Znanja in spretnosti za delovna mesta.

Vir: Evropska komisija, 2020. Program znanj in spretnosti za Evropo. Znanja in spretnosti za delovna mesta.

 

Jasno zastavljeni in merljivi cilji, ki jih je treba spremljati do leta 2025, naj se ob zasledovanju omenjenih temeljnih načel dosežejo s pomočjo svežnja ukrepov:

 1. Pakt za znanja in spretnosti
 2. Okrepljeno zbiranje podatkov o znanjih in spretnostih
 3. Podpora EU za strateške nacionalne ukrepe na področju izpopolnjevanja
 4. Poklicno izobraževanje in usposabljanje, pripravljeno na prihodnost
 5. Uvajanje pobude o mrežah evropskih univerz in izpopolnjevanje znanstvenikov
 6. Znanja in spretnosti za podpiranje dvojnega prehoda
 7. Povečanje števila diplomantov s področja naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike ter krepitev podjetniških in prečnih znanj in spretnosti
 8. Življenjske veščine
 9. Pobuda v zvezi z individualnimi izobraževalnimi računi
 10. Evropski pristop k mikrodokazilom
 11. Nova platforma Europass
 12. Izboljšanje okvira, ki omogoča sprostitev naložb držav članic in zasebnih naložb v znanja in spretnosti

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje