Razvoj programov za izpopolnjevanje za nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje v letih 2017–2022

Namen projekta PINPIU je razvoj nove oblike javno veljavnih  programov usposabljanja in izpopolnjevanja, ki nadgrajujejo že uveljavljene oblike nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja in bogatijo ponudbo le-tega. V ospredju priprave novih programov je usmerjenost na potrebe konkretnih delovnih mest v podjetjih, predvsem v malih in srednje velikih podjetjih.

Cilj projekta je dvigniti praktično usposobljenost  posameznikov na trgu dela ter uskladiti ponudbo izobraževanja s potrebami trga dela. S projektom se bo pripomoglo k pridobivanju, izboljševanju in poglabljanju poklicnih kompetenc zaposlenih, ki jih posamezniki potrebujejo na ravni delovnih mest. Udeleženci bodo tako dvignili svojo konkurenčnost na trgu dela, njihovi delodajalci pa konkurenčnost v panogi.

 

Cilji operacije:

 • razviti metodologijo za pripravo programov poklicnega in strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja;
 • pripraviti 20 pilotnih programov nadaljnjega poklicnega in strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja;
 • promovirati nove oblike programov med podjetji in zaposlenimi;
 • evalvirati razvoj in uvajanje programov poklicnega in strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja.

Pričakovani rezultati:

 • število pripravljenih programov usposabljanja in izpopolnjevanja (kazalnik učinka – 20 do konca projekta);
 • delež potrjenih programov usposabljanja in izpopolnjevanja (specifični kazalnik rezultata – 100 % do konca projekta);
 • priprava ocene metodološke ustreznosti predlogov za pripravo novih programov usposabljanja in izpopolnjevanja;
 • metodologija za pripravo programov usposabljanja in izpopolnjevanja;
 • organizacija multilateralnih sestankov, lokalnih oz. branžnih konferenc;
 • usposabljanje pripravljavcev novih programov, svetovanje;
 • spletna stran, kjer bodo na voljo informacije, predstavljene pobude in novi programi;
 • načrt spremljanja in evalvacije razvoja in uvajanja programov usposabljanja in izpopolnjevanja;
 • letna poročila o evalvaciji razvoja in uvajanja programov usposabljanja in izpopolnjevanja.

Obdobje izvajanja projekta:

 1. 07. 2016 – 31. 10. 2022

Finančna podpora

Predvidena vrednost celotne operacije in zaprošenih sredstev je: 484.106,20 EUR, in sicer:

 • iz sredstev Evropskega socialnega sklada (ESS): 387.284,96 EUR;
 • iz sredstev slovenske udeležbe: 96.821,24 EUR.

Sredstva so administrativno razdeljena na po regijah na sledeči način:

 • Vzhodna Slovenija: 271.099,45 EUR;
 • Zahodna Slovenija: 213.006,75 EUR.

Rezultati projekta:

 • Metodologija za pripravo programov usposabljanja in izpopolnjevanja na ravni SOK 4-5 in Metodologija za pripravo študijskih programov za izpopolnjevanja na področju višjega strokovnega izobraževanja (SOK 6);
 • 20 pilotnih programov poklicnega in strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja;
 • evalvacija razvoja in uvajanja programov usposabljanja in izpopolnjevanja.
z-library Z-Library project

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje