Promocija poklicnega izobraževanja 2021 - 2022

Projekt promovira poklicno in strokovno izobraževanje z aktivno udeležbo mladih med 16 in 25 letom starosti, delodajalcev in drugih socialnih partnerjev. Promocijski učinek nastaja pred in med izvedbo nacionalnih tekmovanj in šolskih  predtekmovanj v poklicnih spretnostih, ter neposredno po zaključku teh tekmovanj.

Namen projekta je večja privlačnost in konkurenčnost poklicnega in strokovnega izobraževanja preko promocijskih aktivnosti, kot so predstavitve poklicev in šol, tekmovanj, oglaševanj in drugih aktivnosti za izboljšanje ugleda in prepoznavnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja. Prav tako je namen projekta spodbujanje kariernega razvoja najbolj talentiranih mladih s poklicno in strokovno izobrazbo.

»Krepitev sodelovanja med mladimi strokovnjaki, šolami in podjetji z učinkom promoviranja poklicnega in strokovnega izobraževanja ter bistva te vrste izobraževanja – socialnega partnerstva«

Cilji operacije:

 • promocija z namenom povečanja privlačnosti in konkurenčnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja;
 • zviševanje ugleda in privlačnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja in poklicev, za katere je zahtevana poklicna in strokovna izobrazba vključno s tovrstno izobrazbo pridobljeno po vajeniškem sistemu;
 • skrb za nadarjene v poklicnem in strokovnem izobraževanju;
 • povezovanje izobraževanja in trga dela z možnostjo preizkušanja novih oblik sodelovanja;
 • zagotavljanje kvalitetnih in lahko dostopnih informacij o šolah, izobraževalnih programih in aktualnih poklicih in poklicih prihodnosti;
 • spodbujanje sistematičnega sodelovanja z delodajalci oziroma institucijami, ki izhajajo iz javnega razpisa za podporo Strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP), katerih ena pomembnejših nalog je tudi skrb za kadre vseh profilov, vključno s kadri poklicnega in strokovnega izobraževanja, seveda za poklicna področja kjer relevantno in na njihovo pobudo;

Pričakovani rezultati:

 • načrtovanje, promocija in izvedba nacionalnih tekmovanj – SloveniaSkills; število mladih od 16 do 25 let vključenih v SloveniaSkills (specifični kazalnik učinka);
 • število mladih od 16 do 25 let na predtekmovanjih (specifični kazalnik učinka)
 • število panog na tekmovanjih SloveniaSkills (specifični kazalnik rezultata)
 • izvedena šolska predtekmovanja v 3 panogah (aranžerstvo, cvetličarstvo, kamnoseštvo)
 • dolgoročna strategija objavljanja in oglaševanja na družbenih omrežjih (izvedba promocijskih aktivnosti; videoposnetki – specifični kazalnih učinka)
 • število bodočih dijakov, ki bodo obiskali tekmovanja (specifični kazalnik učinka)
 • razvit sistem predtekmovanj za kvalifikacije za nacionalno tekmovanje (poenotenje kriterijev, ki določajo kdo in pod kakšnimi pogoji se lahko kvalificira na tekmovanje SloveniaSkills
 • spletna stran prilagojena v skladu z zakonom ZDSMA
 • obiski mladih in njihovih staršev v obrtniških delavnicah in predstavitev podjetij;
 • izvedba promocije obrtniških poklicev na sejmih (obrtniškem sejmu)
 • promocija poklicev prihodnosti – priročnik s predstavljenimi poklici prihodnosti, njihove značilnosti in prednosti
 • promocija poklicnega izobraževanja s poudarkom na deficitarnih poklicih in poklicih prihodnosti v različnih medijih (objave na FB, Instagramu)

Obdobje izvajanja projekta:

01.03.2021 – 30.11.2022

Finančna podpora

Predvidena vrednost celotne operacije in zaprošenih sredstev je: 700.000,00 EUR in sicer:

 • iz sredstev Evropskega socialnega sklada (ESS): 560.000,00 EUR;
 • iz sredstev slovenske udeležbe: 140.000,00 EUR

Sredstva so administrativno razdeljena na po regijah na sledeči način:

 • Vzhodna Slovenija: 406.000,00 EUR (58% KRVS)
 • Zahodna Slovenija: 294.000,00 EUR (42% KRZS)

Rezultati projekta:

 • število vključenih mladih od 16. do 25. leta na tekmovanje SloveniaSkills;
 • število mladih od 16. do 25. leta na predtekmovanjih
 • število izvedenih videposnetkov;
 • število bodočih dijakov, ki bodo obiskali tekmovanja SloveniaSkills;
 • število panog na tekmovanjih SloveniaSkills;
z-library Z-Library project. Free ebooks Library z-lib project

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje