Promocija poklicnega izobraževanja 2016–2020

Projekt promovira poklicno in strokovno izobraževanje z aktivno udeležbo mladih med 18 in 25 letom starosti, učiteljev, delodajalcev in drugih socialnih partnerjev. Promocijski učinek nastaja pred in med izvedbo nacionalnih in evropskih tekmovanj v poklicnih spretnostih, ter neposredno po zaključku teh tekmovanj. Promocijski učinek nastaja tudi z drugimi promocijskimi aktivnosti, kot je npr. nastop na izobraževalnih in gospodarskih sejmih.

Namen projekta je večja privlačnost in konkurenčnost poklicnega in strokovnega izobraževanja preko promocijskih aktivnosti, kot so predstavitve poklicev in šol, tekmovanj, oglaševanj in drugih aktivnosti za izboljšanje ugleda in prepoznavnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja. Prav tako je namen projekta spodbujanje kariernega razvoja najbolj talentiranih mladih s poklicno in strokovno izobrazbo.

Cilji operacije:

 • promocija z namenom povečanja privlačnosti in konkurenčnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja;
 • krepitev sodelovanja med mladimi strokovnjaki, šolami in podjetji z učinkom promoviranja poklicnega in strokovnega izobraževanja ter bistva te vrste izobraževanja, to je socialnega partnerstva;
 • zviševanje ugleda in privlačnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja in poklicev, za katere je zahtevana poklicna in strokovna izobrazba vključno s tovrstno izobrazbo pridobljeno po vajeniškem sistemu;
 • skrb za nadarjene v poklicnem in strokovnem izobraževanju;
 • povezovanje izobraževanja in trga dela z možnostjo preizkušanja novih oblik sodelovanja;
 • zagotavljanje kvalitetnih in lahko dostopnih informacij o šolah, izobraževalnih programih in aktualnih poklicih in poklicih prihodnosti;
 • spodbujanje sistematičnega sodelovanja z delodajalci oziroma institucijami, ki izhajajo iz javnega razpisa za podporo Strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP), katerih ena pomembnejših nalog je tudi skrb za kadre vseh profilov, vključno s kadri poklicnega in strokovnega izobraževanja, seveda za poklicna področja kjer relevantno in na njihovo pobudo;

Pričakovani rezultati:

 • število mladih od 16 do 25 let vključenih v SloSkills (specifični kazalnik učinka);
 • število mladih od 18 do 25 let vključenih v Euroskills (specifični kazalnik učinka);
 • razvita enotna metodologija za pripravo tekmovalnih nalog, tekmovalne dokumentacije in ocenjevalnih kriterijev, ki bo skladna z metodologijo EuroSkills tekmovanj ter sistem predtekmovanj, ki bo omogočal nastop na državnih tekmovanjih;
 • v panogah, kjer še ni zagotovljeno sodelovanje delodajalcev bomo zagotovili ustrezne predstavnike gospodarstva;
 • razvita dolgoročna strategijo sodelovanja z nacionalnimi kot tudi s komercialnimi mediji ter razvita lastno produkcija video materiala z možnostjo prikaza na TV in internetu;
 • skladno z izvedbo nacionalnih tekmovanj bomo širili število tekmovalnih panog v katerih bo tekmovala Slovenija;
 • z udeležbo tekmovalcev in spremljevalne ekipe bomo na tekmovanjih EuroSkills, ki potekajo vsaki dve leti (2016, 2018 in 2020) dosegali mednarodno primerljive rezultate in ohranjali ter razvijali mednarodno sodelovanje z ostalimi državami udeleženkami teh tekmovanj.
 • v letih, ko ne bo nacionalnih tekmovanj in tekmovanj EuroSkills (2017, 2019) bomo razvijali sistem predtekmovanj za kvalifikacije na nacionalno tekmovanje in promovirali odličnost v poklicnem in strokovnem izobraževanju;
 • izvedena bo nacionalna kompanija;
 • udeležba bodočih dijakov na delavnicah za spoznavanje proizvodnih materialov in obiski bodočih dijakov v podjetjih in obrtniških delavnicah;
 • predstavitev poklicev na sejmih;
 • objave na družabnih omrežjih Facebook in Instagram ter prenovljena in nadgrajena spletna stran;

Obdobje izvajanja projekta:

01.08.2016 – 28.02.2021

Finančna podpora

Predvidena vrednost celotne operacije in zaprošenih sredstev je: 1.796.676,93 EUR, in sicer:

 • iz sredstev Evropskega socialnega sklada (ESS): 1.437.341,54 EUR;
 • iz sredstev slovenske udeležbe: 359.335,39 EUR.

Sredstva so administrativno razdeljena na po regijah na sledeči način:

 • Vzhodna Slovenija: 1.042.072,71 EUR;
 • Zahodna Slovenija: 754.604,22 EUR.

Rezultati projekta:

 • število vključenih mladih od 18. do 25. leta na tekmovanje EuroSkills;
 • število vključenih mladih od 16. do 25. leta na tekmovanje SloSkills;
 • število izvedenih nacionalnih kampanij;
 • število izvedenih video in tv materialov;
 • število bodočih dijakov, ki bodo obiskali tekmovanja Euroskills;
 • število učiteljev OŠ, ki bodo obiskali tekmovanja Euroskills;
 • število objav na družabnih omrežjih;
 • število prenovljenih spletnih strani;
 • število podjetij vključenih v promocijo poklicev;
 • število vodenih obiskov v obrtniške delavnice;
 • število izdelanih priročnikov;

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje