Prenova poklicnega izobraževanja v letih 2016–2021

S projektom smo želeli doseči večjo praktično usposobljenost udeležencev na trgu dela, odpraviti neskladje med doseženimi poklicnimi kompetencami posameznika in potrebami delodajalca ter zagotoviti hitrejšo prehodnost udeležencev izobraževanja v sfero dela.

Razvoj modelov praktičnega usposabljanja, ki bodo prilagojeni razmeram in potrebam v Sloveniji in se bodo izvajali v tesnem sodelovanju s socialnimi partnerji in podjetji je bil namen operacije. Operacija je pokrivala dva velika vsebinska sklopa in sicer:

 • modele individualizacije in
 • vajeništvo.

Obdobje izvajanja projekta:

01. 11. 2026 – 31. 10. 2021

Finančna podpora:

Predvidena vrednost celotnega projekta in zaprošenih sredstev je bila: 1.706.127,43 EUR. Operacijo je delno financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS) ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).

Cilji operacije:

Namen projekta je bil razvoj in pilotna vpeljava dveh modelov (t.i. šolski in vajeniški) praktičnega usposabljanja, ki bosta prilagojena razmeram in potrebam v Sloveniji in se bosta izvajala v tesnem sodelovanju s socialnimi partnerji in podjetji.

Rezultati projekta:

Tekom projekta smo uresničevanje temeljnega cilja in predvidenih kazalnikov projekta realizirali v okviru naslednjih zaokroženih sklopov aktivnosti:

 • Razvoj podlag za pripravo in izvedbo dveh modelov izvajanja srednjega poklicnega izobraževanja
 • Razvoj in pilotiranje prvega modela izvajanja srednjega poklicnega izobraževanja
 • Opolnomočenje zbornic, sindikatov in drugih podpornih inštitucij
 • Razvoj in pilotiranje drugega modela izvajanja srednjega poklicnega izobraževanja
 • Evalvacija novih modelov in analiza podatkov

Realizirali smo naslednje kazalnike:

 • 38 prenovljenih oziroma novih izobraževalnih programov
 • vzpostavili in vzdrževali smo Centralni register učnih mest (CRUM)
 • 103,33 % delež implementiranih od pripravljenih programov (31)
 • 1047 usposobljenih strokovnih delavcev na zbornicah, v javnih zavodih, sindikatih in šolah za izvajanje obeh modelov
z-library Z-Library project

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje