Prenova poklicnega izobraževanja v letih 2016–2021

S projektom se želi doseči večjo praktično usposobljenost udeležencev na trgu dela, odpraviti neskladje med doseženimi poklicnimi kompetencami posameznika in potrebami delodajalca ter zagotoviti hitrejšo prehodnost udeležencev izobraževanja v sfero dela.

Namen operacije je razvoj modelov praktičnega usposabljanja, ki bodo prilagojeni razmeram in potrebam v Sloveniji in se bodo izvajali v tesnem sodelovanju s socialnimi partnerji in podjetji. Operacija pokriva dva velika vsebinska sklopa in sicer:

 • modele individualizacije in
 • vajeništvo.

Cilji operacije:

 • razvoj in pilotna vpeljava dveh novih modelov srednjega poklicnega izobraževanja (poleg šolskega modela izvajanja srednjega poklicnega izobraževanja s povečanim številom tednov praktičnega usposabljanja z delom bo razvit tudi model vajeništva z vsemi elementi);
 • razviti sodobno obliko poklicnega izobraževanja, ki bo odgovarjala na potrebe trga dela in bo pomembno prispevala k večji konkurenčnosti slovenskega gospodarstva;
 • dopolnitev obstoječih izobraževalnih programov ter razvoj novih izobraževalnih programov in katalogov za praktično izobraževanje;
 • priprava ustreznih kurikularnih dokumentov, še posebej katalogov za praktično usposabljanje v podjetjih;
 • s podjetji in institucijami vključenimi v SRIP (Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo) in KOC (Kompetenčni centri za razvoj kadrov) za področja, ki jih opredeljuje Slovenska Strategija pametne specializacije – S4, pripraviti ustrezno strategijo in akcijski načrt* uvajanja obeh modelov poklicnega izobraževanja

Pričakovani rezultati:

 • število prenovljenih oziroma novih izobraževalnih programov (kazalnik učinka v izvajanju operacije – 30 do konca leta 2021);
 • vzpostavljen register učnih mest (specifični kazalnik rezultata – 90 % do konca projekta);
 • delež implementiranih od pripravljenih programov (vsak prenovljen ali novo nastali izobraževalni program, ki se izvede – ki ga MIZŠ objavi v Razpisu za vpis v srednje šole in dijaške domove);
 • število usposobljenih strokovnih delavcev na zbornicah, v javnih zavodih, sindikatih in šolah za izvajanje obeh modelov;
 • izdelane metodologije za pripravo izobraževalnih programov, katalogov za praktično usposabljanje, izpitnega kataloga;
 • priporočila za ocenjevanje, zaključevanje, za pripravo šolskih izvedbenih kurikulov ter izdelani priročniki;
 • usposabljanja za mentorje, svetovalce na zbornicah, ravnatelje, organizatorje praktičnega usposabljanja;
 • vmesna in končna poročila ter evalvacije (strokovna gradiva)
 • vzpostavljena spletna stran (nadgrajena spletna stran v podporo individualizaciji)

Obdobje izvajanja projekta:

01.11.2016 – 31.10.2021

Finančna podpora

Predvidena vrednost celotne operacije in zaprošenih sredstev je: 1.706.127,45 EUR, in sicer:

 • iz sredstev Evropskega socialnega sklada (ESS): 1.364.901,93 EUR;
 • iz sredstev slovenske udeležbe: 341.225,50 EUR.

Sredstva so administrativno razdeljena na po regijah na sledeči način:

 • Vzhodna Slovenija: 1.074.860,29 EUR;
 • Zahodna Slovenija: 631.267,16 EUR.

Rezultati projekta:

 • število prenovljenih oziroma novih izobraževalnih programov
 • vzpostavljen register učnih mest
 • delež implementiranih od pripravljenih programov
 • število usposobljenih strokovnih delavcev na zbornicah, v javnih zavodih, sindikatih in šolah za izvajanje obeh modelov

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje