Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022

Strokovni in vodstveni delavci in šol se bodo v okviru projekta usposabljali za kontinuirano uvajanje novih pristopov pri vzgojno-izobraževalnem delu in za doseganje večje kakovosti rezultatov vzgojno-izobraževalnega dela, kar je temeljna lastnost inovativnega javnega zavoda. Izvajalci usposabljanj so javni zavodi s področja izobraževanja: Zavod RS za šolstvo (ZRSŠ), Šola za ravnatelje (ŠR), Državni izpitni center (RIC), Center RS za poklicno izobraževanje (CPI), Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS), Andragoški center RS (ACS) in Center šolskih in obšolskih (CŠOD). V projektu sodelujemo kot konzorcijski partner.

Namen operacije je izboljšanje in poglabljanje tistih kompetenc, ki jih strokovni delavci nujno potrebujejo na delovnem mestu zaradi nenehnih sprememb narave dela. Z upoštevanjem aktualnega razvoja sistema vzgoje in izobraževanja bo v okviru projekta potekala implementacija in nadgradnja rezultatov in znanj, razvitih v finančnih obdobjih 2007–2013 in 2014-2018, in sicer v obliki izvajanja profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev po različnih vsebinskih področjih:

 • podjetništvo in podjetnost,
 • vseživljenjsko učenje,
 • vseživljenjska karierna orientacije,
 • jezikovne kompetence učiteljev in vzgojiteljev (tudi na področju šolstva narodnih skupnosti),
 • mobilnost učiteljev in vzgojiteljev,
 • učne težave in učenje učenja,
 • inovativni pristopi k poučevanju,
 • vodenje javnega zavoda z uporabo IKT in razvoj digitalnih kompetenc,
 • kakovost z uporabo podatkov NPZ in mature, podpora procesom samoevalvacije in izboljšanje učenja in poučevanja,
 • spodbujanje preventivnih dejavnosti na področju duševnega in telesnega zdravja ter dejavnosti na področju socialnega in čustvenega učenja,
 • spodbujanje dejavnosti na področju trajnostnega razvoja;

Cilji operacije:

 • uspešno zaključeno profesionalno usposabljanje najmanj 11.436 strokovnih delavcev, kar posredno vpliva na izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema vzgoje in izobraževanja

Pričakovani rezultati:

 • število strokovnih delavcev, vključenih v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposablja

Obdobje izvajanja projekta:

01.10.2018 – 31.08.2022

Finančna podpora

Predvidena vrednost celotne operacije in zaprošenih sredstev je: 167.500,00 EUR in sicer:

 • iz sredstev Evropskega socialnega sklada (ESS): 134.000,00 EUR;
 • iz sredstev slovenske udeležbe: 33.500,00 EUR.

Sredstva so administrativno razdeljena na po regijah na sledeči način:

 • Vzhodna Slovenija: 93.800,00 EUR;
 • Zahodna Slovenija: 73.700,00 EUR.

Rezultati projekta:

 • število strokovnih delavcev, vključenih v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposablja;
 • delež šol, ki so uspešno izvedle strategije prožnih oblik učenja;

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje