Dvig kakovosti sistema vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenih znanj

Projekt Dvig kakovosti sistema vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenih znanj bo prispeval k izboljšanju orodij in metodologij za vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenih znanj, s čimer se bo doseglo zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela glede na trenutno stanje.

Namen operacije je strokovno evalvirati različna orodja, deležnike  (delodajalci, sindikati, zbornice in interesna združenja, ministrstva, izobraževalne institucije ter člani komisij, izvajalci, svetovalci, kandidati v sistemu NPK) ter postopke, ki se uporabljajo in delujejo v sistemu vrednotenja neformalnega in priložnostnega učenja ter jih implementirati v prakso.

Cilji operacije:

 • spodbujati vzpostavitev fleksibilnega sistema izobraževanja, usposabljanja in vrednotenja neformalnega in priložnostnega učenja, ki bo omogočal lažje prehajanje med izobraževanjem in trgom dela;
 • s spodbujanjem sistema vrednotenja neformalnega in priložnostnega učenja izboljšati dostop do vseživljenjskega učenja in zmanjšati neskladja na trgu dela;
 • na sistemski ravni zagotoviti razvoj transparentnih in za trg dela relevantnih kvalifikacijskih struktur (celostni pregled kvalifikacij na strokovnem področju po ravneh opisanih z učnimi izidi – znanja, spretnosti in kompetence), ki bodo v korist delodajalcem in učečim (zaposlenim, dijakom, študentom);
 • s prenovljenimi orodji (orodja so dostopna na spletni strani nrpslo.org in pri svojem delu jih uporabljajo svetovalci v postopku pridobivanja NPK), ki so podlaga za vrednotenje neformalnega in priložnostnega učenja prispevati k izboljšanju kompetenc zaposlenih;
 • razvijati orodja, ki so podlaga za vrednotenje neformalnega in priložnostnega učenja, ki podpirajo certificiranje in pridobitev javne listine, ki izkazuje poklicne kvalifikacije;
 • sistematično vključevanje socialnih partnerjev oziroma ključnih deležnikov pri definiranju učnih izidov in kvalifikacij, preko katerih se bodo vsebine uskladile s potrebami trga dela in prednostnimi ukrepi, ki so definirani v Strategiji pametne specializacije Slovenije – SRIP;
 • izboljšati sposobnost sistema NPK, spremljati in poročati o učinkih na različne ciljne skupine (zaposleni, brezposelni) ter sistematično graditi sistem zagotavljanja kakovosti izvajalcev postopkov ugotavljanja in potrjevanja NPK ter samih procesov v sistemu NPK;
 • izboljšati preglednost in dostopnost informacij o kvalifikacijah v Sloveniji s povezovanjem različnih baz podatkov s področja sistema NPK ter s posodabljanjem spletnih portalov (vse na enem mestu); Posodobljen bo portal nrpslo.org
 • zagotoviti večjo prepoznavnost kvalifikacij v drugih evropskih državah; Vsi certifikati bodo prevedeni v angleški jezik in na ta način bolj prepoznavni v evropskem prostoru. K večji prepoznavnosti kvalifikacij bo prispeval tudi register SOK v katerega bomo umeščali kvalifikacije in bo neposredno povezan z EOK.
 • povečati prepoznavnost sistema vrednotenja neformalnega in priložnostnega učenja pri različnih deležnikih (posamezniki, delodajalci, izobraževalne institucije).

Pričakovani rezultati:

 • Pripravljene evalvacije (strokovna gradiva) in izdelana priporočila za orodja, metodologije in postopke v sistemu vrednotenja neformalno pridobljenih znanj (kazalnik učinka v izvajanju operacije – 9 do konca leta 2022);
 • Delež uporabljenih strokovnih evalvacij in izdelana priporočila za orodja, metodologije in postopke v sistemu vrednotenja neformalno pridobljenih znanj (kazalnik rezultata v izvajanju operacije – 95% v letu 2022).

Obdobje izvajanja projekta:

01.11.2016 – 31.10.2022

Finančna podpora

Predvidena vrednost celotne operacije in zaprošenih sredstev je: 1.217.167,80 EUR, in sicer:

 • iz sredstev Evropskega socialnega sklada (ESS): 973.734,25 EUR;
 • iz sredstev slovenske udeležbe: 243.433,55 EUR.

Sredstva so administrativno razdeljena na po regijah na sledeči način:

 • Vzhodna Slovenija: 645.098,94 EUR;
 • Zahodna Slovenija: 572.068,86 EUR.

Rezultati projekta:

 • Evalvacije;
 • Kvalifikacijske strukture po posameznih področjih.

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje