Izvedbeni kurikul in KPU

»Izvedbeni kurikul na naši šoli sprejme razredni učiteljski zbor po predhodnem usklajevanju, ki na naši šoli poteka običajno po 15. avgustu in temelji na izkušnjah preteklih let. Izhodišče predstavlja KPU – katalog praktičnega usposabljanja pri programu Vrtnar, ki je kot vodilo pri usvajanju učnih ciljev. Pravzaprav predstavlja KPU kompetence, ki jih od bodočega vrtnarja pričakujemo na delovnem mestu. Običajno se najprej sestanemo učitelji, ki poučujemo stroko in si smiselno razdelimo učne cilje, ki jih želimo doseči pri posameznem strokovnem modulu. Nekateri učni cilji so takšni, da se obravnavajo pri več strokovnih modulih. Nato pa se v nadaljevanju smiselno vključijo še učitelji splošnih predmetov, ki prav tako posvojijo učne cilje, ki jih lahko osvojijo pri svojih predmetih. Takšen način načrtovanja in izvajanja pedagoškega dela oz. poučevanja zahteva veliko priprav, medsebojnega sodelovanja in napora posameznika ter učinkovitega koordiniranja med posameznimi učitelji na eni strani in organizatorjem praktičnega usposabljanja z delom na drugi strani. Prav tako je zelo pomembno, da šola predstavi delodajalcem KPU – katalog praktičnega usposabljanja in ves čas poteka praktičnega usposabljanja sodeluje z mentorjem na učnem mestu – le na takšen način je omogočena učinkovitejša pot do skupnega cilja – izobraziti dober kader v hortikulturi.«

Štefanija Kos Zidar, ravnateljica Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje in organizatorica PUD-a

Praktično usposabljanje z delom kot priložnost za individualizacijo

 

Pri izbiri delovišča za opravljanje praktičnega usposabljanja z delom damo velik poudarek dijakom. Dijake spodbudimo, da do delovišča stopijo sami, da se tam predstavijo, se tudi dogovorijo z delodajalcem, če je možno opravljati praktično usposabljanje z delom pri njih. Ko dijak prinese v šolo pisno najavo, da je delodajalec pripravljen sprejeti dijaka, se vključi organizatorica praktičnega usposabljanja z delom. Organizatorica praktičnega usposabljanja z delom preveri ustreznost delovišča in vzpostavi pogodbene obveznosti. Dijake želimo spodbuditi, da iščejo delovišča, kjer bodo pridobili znanje, ki ga potrebujejo in ga mogoče še niso imeli možnost pridobiti. Za dijake, ki pri rednem delu pouka šolskih obveznosti ne zmorejo zaradi različnih okoliščin, a se na delovišču najdejo, so uspešni in napredujejo, ponudimo možnost, da svojo šolsko obveznost opravijo z večjim obsegom praktičnega usposabljanja in druge šolske obveznosti opravijo na drug, dogovorjen individualiziran način. Po izkušnjah lahko rečemo, da je tak način uspešen, saj večina teh dijakov uspešno zaključi izobraževanje.«

Monika Rant, pomočnica ravnateljice, Biotehniški center Naklo

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje