Kako s pomočjo samoevalvacije izboljševati individualizacijo?

Ključni koraki na ravni izvajanja samoevalvacije pouka so:


Ilustracija grafikona z zeleno, rumeno in rdečo črto.

Samoevalvacija učitelja

Učitelj s samoevalvacijo ugotavlja, kako uspešno je njegovo poučevanje in kako se dijaki počutijo v procesu učenja. Smiselno je, da učitelj evalvira svoje delo večkrat med šolskim letom (npr. ob koncu obdelanega učnega sklopa) tako, da spremlja, kako se načrtovane aktivnosti obnesejo v praksi in kako so te vplivale na doseganje učnih ciljev.

Samoevalvacija učiteljevega dela je pomembna faza raziskovanja lastne prakse.

Ilustracija roke z lupo.

Kolegialno opazovanje in hospitacije

Kolegialne hospitacije so učinkovit način izmenjave izkušenj med pedagoškimi delavci in iskanja možnih izboljšav. Kakovostno izpeljana hospitacija ima jasno postavljene cilje, ki jih dogovorita opazovalec in opazovanec, pripravljen obrazec za zapisovanje opažanj, ki služi za kasnejši razgovor, ki naj bo odkrit in razvojno naravnan.

Ob zaključku kolegialnega opazovanja razmišljamo o morebitnih izboljšavah.

Ilustracija gozdnih rastlin, mušnic in ježa. Nad njimi sta levo in desno po en pogovorni oblaček.

Povratna informacija dijakov

Dijaki so pomembni partnerji in soustvarjalci učnega procesa. Povratne informacije dijakov izhajajo iz individualnih izkušenj z učenjem in doživljanja učnega okolja ter procesa izobraževanja. Dijake postopoma navajamo, da izrazijo svoje mnenje, podajajo povratne informacije ter predloge za izboljšavo učnega procesa.

Povratno informacijo dijakov sproti in premišljeno vključujemo v načrtovanje in izvajanje pouka.

Razmislek

Izkušnje drugih in vprašanja za razmišljanja o našem delu.

Pri evalvaciji lastnega dela in dela kolegov lahko uporabimo kriterije in indikatorje individualizacije.

TI + MIND

Individualizacija v praksi.

Preglejte vprašanja in razmislite, kako in v kolikšni meri upoštevate kriterije in indikatorje individualizacije pri svojem delu.

Kaj pri svojem delu bi lahko izboljšali?

Katere oblike in metode dela boste uporabili za načrtovanje in izvajanje individualizacije?

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje