Kako pristopiti k individualizaciji na ravni izvedbenega kurikula?

Ključni koraki na ravni izvedbenega kurikula so:


Ilustracija orodja, obešenega na letvico. Od leve proti desni visi ponev, ki ima v sredini narisane škarje in francoski ključ. Sledijo siva, zelena in rumena zajemalka, ter siva žaga z rdečim ročajem.

Razporeditev in načrtovanje programskih enot

Predmete, module, praktično usposabljanje z delom (PUD) in interesne dejavnosti razporedimo po letnikih. Načrtujemo tudi: povečan obseg PUD (za posamezne dijake ali skupino dijakov), odprti kurikul (z delodajalci v lokalnem okolju ob upoštevanju interesov dijakov), grobi kurikul (iskanje medpredmetnih povezav) in vključevanje ključnih kompetenc vseživljenjskega učenja.

Upoštevamo individualne učne zmožnosti, cilje in druge značilnosti dijakov ter njihove interese.

Ilustracija tabličnega računalnika, ki prikazuje spletni sestanek. Na monitorju tablice so izrisani štirje obrazi in gumb za klic.

Sodelovanje učiteljev

S ciljnim in izvedbenim povezovanjem učnih vsebin podpiramo dijake pri izgrajevanju celovitega in povezanega znanja. To lahko dosežemo s sodelovanjem učiteljev teorije in prakse ter z medpredmetnim povezovanjem učiteljev. Programski učiteljski zbor prav tako lahko evidentira cilje, ki so zapisani v različnih modulih in se ponavljajo, povezujejo, dopolnjujejo ali nadgrajujejo.

To so priložnosti za skupno načrtovanje in izvedbo dejavnosti.

Ilustracija rumenega škornja in zeleno-rdečega pohodniškega čevlja. Individualizacija in PUD

Za optimizacijo izkušnje praktičnega usposabljanja z delom (PUD) za posameznega dijaka je pomembno, da pri načrtovanju ciljev in izvedbe usposabljanja partnersko sodelujejo vpletene strani, tj. dijak, šola in delodajalci. Priporočljivo je, da dijak poišče ustreznega delodajalca in da vnaprej pojasnimo pričakovanja in odgovornosti vpletenih.

Dijak lahko pri delodajalcu uresniči del ciljev, opredeljenih v individualnem načrtu izobraževanja.

Prilagajanje izvedbenega kurikula je nujno predvsem pri:

TI + MIND

Načrtujte izvedbeni kurikul s pomočjo primerov iz prakse, pripomočkov in gradiv za načrtovanje individualizacije ter ob iskanju odgovorov na vprašanja igre razmišljajte o možnostih in načinih izvajanja individualizacije.

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje