Kako upoštevati individualizacijo na ravni izvajanja pouka?

Ključni koraki na ravni izvajanja pouka so:


Ilustracija belih rastlin na zeleni podlagi.

Napoved ciljev

S predstavitvijo učnih ciljev in standardov znanja dijakom pojasnimo pričakovano znanje, spretnosti in veščine.

Razložimo tudi, kako pričakujemo, da bodo svojo kompetentnost izkazali (kakovost in načini izvedbe neke naloge).

 

Pomembno, da so učni cilji in standardi znanja predstavljeni dijakom na razumljiv način.

Ilustracija kolesa, rumene košare z rdečimi češnjami, sličic, dveh zobnikov, violinskega ključa, francoskega ključa, ježka, globusa in pogovornega oblačka na zeleni podlagi.

Vzpostavljanje komunikacije in spodbudnega učnega okolja

Komunikacija učitelja z dijakom in med dijaki naj poteka v vzdušju odprtosti, medsebojnega zaupanja in vzajemnega spoštovanja. Dijak naj čuti, da so učitelj in sošolci ‘na njegovi strani’. Vzpostavljanje inkluzivne šolske in razredne klime nudi posamezniku občutek varnosti in sprejetosti.

 

Spodbudno učno okolje in odprta komunikacija dijakom omogočata, da postajajo ključni partnerji v učnem procesu.

Ilustracija miselnega vzorca na zeleni podlagi. Miselni vzorec sestavljajo rumena žarnica, smeškoti, ikone fotografij ter ikona dokumentov in pogovornega oblačka.

Spremljanje dijakov in povratne informacije v funkciji individualizacije

S spremljanjem ugotavljamo pomanjkljivosti in vrzeli v znanju z namenom, da se odpravijo, saj bi v nasprotnem dijake ovirale pri nadaljnjem učenju. Sprotno preverjanje dijaka je sestavni del učnega procesa, ki poteka načrtno in sistematično.

 

Redno preverjanje in kakovostna povratna informacija (ki se osredotoča na opravljeno nalogo in ne na dijaka) izboljšujeta učenje.


Pri izvajanju pouka sta pomembni vlogi učitelja in dijaka. Namesto neposrednega poučevanja spodbujamo aktivno izgrajevanje znanja in veščin pri dijakih s pripravo in izvedbo didaktičnih dejavnosti, katerih izvajalci so dijaki.

Aktiviranje dijakov najlažje dosežemo tako, da:

TI + MIND

Oglejte si primere izvajanja individualizacije v izobraževalnem procesu in s pomočjo vprašanj razmislite o raznolikih načinih izvajanja pouka.

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje