Kako lahko šola pristopi k uvedbi individualnega načrta izobraževanja??

Ključni koraki pristopov šole k uvedbi so:


Ikonografika: Skupina petih ljudi na rumeno-zeleni podlagi.

Vzpostavitev šolskega razvojnega tima za vpeljavo individualnega načrta izobraževanja

V razvojni tim je smiselno vključiti manjše število (npr. 4–6) strokovnih delavcev, ki so osebnostno dovolj usklajeni, da bodo lahko med seboj kakovostno sodelovali. Pomembno je, da v razvojnem timu sodelujeta tudi ravnatelj in pedagog oz. svetovalni delavec.

Ikonografika: dva možica na rumeno zeleni podlagi obrnjena drug proti drugemu, sestavljata dva kosa puzzla.

Priprava osnutka strukture individualnega načrta izobraževanja

Osnutek strukture INI vsebuje ključne elemente, ki naj bi jih INI vseboval, in dogovor o obliki njihovega zapisa. Pogoj je, da člani tima razumejo koncept individualizacije in cilje šole glede uvedbe.

Ikonografika - dva možica z zastavo na rumeno zeleni podlagi.

Aktivacija strokovnih delavcev šole (širšega strokovnega kolektiva)

Strukturo in obliko individualnega načrta izobraževanja je treba predstaviti tudi širšemu strokovnemu kolektivu. Izjemno pomembno je, da strokovni delavci razumejo smisel in namen individualizacije ter vlogo, ki jo ima INI pri udejanjanju tega načela.

Ikonografika - na rumeno zeleni podlagi so izrisane silhuete treh ljudi, v ozadju je ura z urnikom.

Izbira pilotnega programa in oddelka in končna odločitev o strukturi INI na ravni šole

Ko se bo šola prvič odločala za uvedbo individualnega načrta izobraževanja, je smiselno, da ga bo v svojo prakso uvajala postopoma. V prvi fazi velja izbrati en oddelek enega programa. Ko je izbran pilotni oddelek in vemo, kateri strokovni delavci bodo neposredno sodelovali pri začetni uvedbi, šola sprejme končno odločitev o strukturi INI-ja.

Ikonografika predavanja - na rumeno zeleni podlagi je izrisana silhueta predavatelja in silhuete treh ljudi v občinstvu.

Seznanjanje dijakov in staršev o uvedbi in poskusni implementaciji individualnega načrta izobraževanja

Šola dijake in njihove starše seznani s samim načelom individualizacije, z namenom in vlogo, ki jo bo imel INI na njihovi poti skozi izobraževalni program. Dijakom in staršem je prav tako treba pojasniti, na kakšen način bodo (zlasti dijaki) tudi sami aktivno vključeni v nastajanje, spremljanje in dopolnjevanje svojega INI-ja. Pridobiti je treba soglasja staršev. Šola za izbran oddelek dijakov pripravi individualne načrte izobraževanja.

Ikonografika za komunikacijo med dvema osebama. Dva možica sta izrisana na zeleno rumeni podlagi, med njima je dvosmerna puščica.

Evalvacija učinkov uvedbe individualnega načrta izobraževanja, odločanje o spremembah ter proučevanje možnosti za širšo uvedbo

Uvajanje INI-ja je smiselno spremljati tako na ravni celotnega oddelka kot na ravni vsakega posameznega dijaka. V procesu evalvacije sodelujejo neposredno vključeni deležniki (vodstvo šole, učitelji, svetovalci, dijaki), ki jih vodi razvojni tim. Na podlagi evalvacijskih ugotovitev šola sprejme odločitve o spremembah strukture in oblike INI-ja, pa tudi o njegovem načinu uresničevanja in spremljanja. Na podlagi evalvacije šola lahko prouči možnosti za širšo (frontalno) uvedbo INI-ja.

Ključni elementi individualnega načrta izobraževanja

Elementi individualnega učnega načrta so odvisni od presoje šole – razvojnega in strokovnega tima in vodstva. Smiselno pa je, da znotraj šole nastane enovit dokument. Elementi INI so lahko:


TI + MIND

Oglejte si primer dela šolskega razvojnega tima s poudarkom na individualnih načrtih izobraževanja, mere obrazcev INI, ki so jih pri svojem delu uporabljali različni šolski razvojni timi, primere delavnic za spoznavanje dijakov, gradivo za prilagajanje izvajanje učnega procesa, pripomoček čustvenega opismenjevanja in z odgovori na igro vprašanj spodbudite potenciale dijakov.

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje