Zakaj individualizacija?

Individualizacija v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja je ključnega pomena zato, ker omogoča:


Ilustracija rdečega robotskega psa z rumeno lučko na glavi.

Razvoj potencialov in upoštevanje potreb dijakov

V poklicnem izobraževanju je pomembno, da dijaki razvijajo poklicne in ključne kompetence, ki prepletajo znanje, veščine oziroma spretnosti ter odnos. Slednje lahko kakovostno dosežemo le, če načrtno in sistematično upoštevamo individualne učne potrebe dijakov in omogočimo razvoj njihovih potencialov.

Ilustracije prižgane žarnice, iz katere v obliki cvetov 'rastejo' nove ideje

Uresničevanje načela raznolikosti kot vrednote

Vsak je zase svet. In prav ta raznolikost nas bogati ter omogoča razvoj in rast tako dijakov kot šolskih strokovnih delavcev. Načelo individualizacije omogoča uresničevanje raznolikosti in ustvarjanje spodbudnega učnega okolja na vseh ravneh poklicnega izobraževanja. Prav to pa omogoča sodelovanje in medsebojno učenje vseh.

Ilustracija bele robotske roke, z rdečimi konicami prstov. Kazalec pritiska na zelen gumb.

Boljši rezultati in resnično znanje

Upoštevanje in aktivno vključevanje načel individualizacije v vse faze pouka (načrtovanje, izvajanje, ocenjevanje in samoevalvacija) dijakom omogoča, da so aktivni soustvarjalci učnega procesa in lastnih učnih rezultatov. Z aktivno vključitvijo in sodelovanjem dijaki dosežejo boljše rezultate in razvijejo resnično znanje.


Vas zanima, kaj so pridobile šole, ki so že uresničevale model individualizacije?

Kako začeti?

Vas zanima, kako izvajati individualizacijo v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja? Ključni elementi za uspeh so:



Ključne razmisleke o načrtovanju in izvajanju individualizacije vam omogoča tudi Igra TI + MIND.

Izvajanje individualizacije

Za kvalitetno uresničevanje načel individualizacije so potrebni premiki na ključnih področjih.


Ilustracija rumene žarnice s črno žarilno nitko in sivim grlom z navojem. Individualni načrt izobraževanja

Je dokument, s katerim šola za vsakega dijaka (in z njim) opredeli specifike njegove izobraževalne poti ter dejavnike in okoliščine, ki bodo prispevali k njegovemu osebnostnemu razvoju.

Ilustracija ogledala, z obrazom deklice z zelenimi lasmi. Šola

Šola kot institucija si prizadeva vsakega dijaka voditi skozi izobraževalni program tako, da je njegova pot čim bolj optimalno prilagojena njegovim oziroma njenim individualnim razmislekom.

Ilustracija rumeno rdeče torte na belem podstavku. Izvedbeni kurikul

Izvedbeni kurikul poleg ciljev izobraževalnega programa upošteva tudi individualne učne zmožnosti in druge značilnosti dijakov ter njihove interese, ki smo jih ugotovili pri pripravi individualnih načrtov izobraževanja.

Ilustracija palete z rumeno, zeleno in rdečo barvo, ter čopičem. Načrtovanje pouka

Pouk načrtujemo tako, da bodo dijaki optimalno napredovali proti zastavljenim ciljem. Načrt vključuje razmisleke o standardih znanja, predznanju dijakov, ustvarjanju spodbudnega učnega okolja, o metodah, oblikah in strategijah, s katerimi vključujemo dijake in razvijamo njihove potenciale.

Ilustracija roke, ki drži lupo. Pod lupo so globus, kolo, košara s češnjami, male slikice, violinski ključ, ježek in francoski ključ. Izvajanje pouka

Za individualizirano učenje je ključno aktiviranje dijakov in učiteljeva občutljivost na njihove individualne učne in druge značilnosti, ustrezno prilagajanje tempa in nudenje podpore, ko jo dijak potrebuje.

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje