»Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.«

Projekt KIPSI (BlendVET) sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP v višini 1.607.844 eur. Namen projekta je izboljšanje praks poučevanja in učenja v okviru kombiniranega izobraževanja ter izmenjava znanja in dobrih praks z institucijami iz držav donatoric.

Projekt KIPSI (BlendVET) vodi Center RS za poklicno izobraževanje
Projektni partnerji: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Univerza Østfold in Univeza Akureyri (IS), Šolski center Celje in Šolski center Novo mesto, Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje, Srednja tehniška šola Koper,  Srednja šola Åssiden (NO) in Sredja šola Akureyri (IS) ter Višja strokovna šola Viken (NO)