Slovesnost ob začetku projekta tesnega medinstitucionalnega sodelovanja (TWINNING)

Splošno | 29. marec 2022

V sredo, 9. marca, je v Skopju v Severni Makedoniji potekal uradni začetek projekta EU Twinning »Further support to the implementation of the National Qualifications Framework«, MK IPA 17 SO 01 21.

Dogodek je otvoril minister za izobraževanje in znanost Severne Makedonije gospod Jeton Shaqiri, ki je poudaril pomen projekta za nadaljnji napredek države pri implementaciji nacionalnega ogrodja kvalifikacij in s tem splošno krepitev izobraževalnega sistema. Častni govorniki so bili Steffen Hudolin, član delegacije Evropske unije, Njena Ekscelenca Jūratė Raguckienė, veleposlanica Litve za Hrvaško, Črno goro, Kosovo in Severno Makedonijo, Hugo Bechtel, svetovalec za sodelovanje in kulturne dejavnosti iz Francije in Njegova Ekscelenca Milan Predan, veleposlanik Republike Slovenije. Veleposlaniki so poudarili, da projekt koristi ne le Severni Makedoniji, ampak tudi državam članicam, krepi sodelovanje med državami ter prispeva k znanju in izmenjavi najboljših praks med partnerskimi državami in državami članicami.

Vodji projekta Agnė Kudarauskienė, namestnici ministrice  za izobraževanje, znanost in šport Republike Litve, in Borco Aleksov, namestnik vodje oddelka za visoko šolstvo Ministrstva za izobraževanje in znanost Republike Severne Makedonije, sta poudarila, da projekt temelji na dosežkih prve faze tesnega medinstitucionalnega sodelovanja ter predstavila cilje in rezultate, ki jih je potrebno doseči za nadaljnje izboljšanje izvajanja nacionalnega ogrodja kvalifikacij. Natasha Janevska iz Gospodarske zbornice Severne Makedonije je predstavila vidik trga dela in poudarila ustreznost ter pomen projekta za delodajalce in bodoče zaposlene.

Splošni cilj projekta je nadaljnja krepitev in operacionalizacija nacionalnega ogrodja kvalifikacij, katerega cilj je povečati zaposljivost, mobilnost in vključevanje delavcev ter učencev v družbo.

Pričakuje se, da bo ta projekt tesnega medinstitucionalnega sodelovanja podpiral učinkovitost nacionalnega ogrodja kvalifikacij s posebnim poudarkom na:

 • razvoju in izvajanju procesa/postopkov zagotavljanja kakovosti (QA),
 • preglednosti in upravljanju spretnosti ter kvalifikacij na področju vseživljenjskega učenja, splošnega izobraževanja, poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter visokega izobraževanja,
 • izboljšanju kakovosti in boljši prilagodljivosti izobraževanja in usposabljanja v skladu z zahtevami, ki izhajajo iz potreb trga dela, ter
 • povezovanju formalnega, neformalnega in priložnostnega učenja ter podpori potrjevanja učnih rezultatov, pridobljenih v različnih okoljih.

Projekt se izvaja v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje in znanost Republike Severne Makedonije in partnerskimi institucijami iz Litve, Slovenije in Francije kot partnerskimi državami članicami. Vodilna država članica projekta je Litva s svojim Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, ki sodeluje s Centrom za ocenjevanje kakovosti v visokem šolstvu, Centrom za razvoj kvalifikacij in poklicnega izobraževanja ter usposabljanja, Agencijo Evropskega socialnega sklada in Francoskim visokim svetom za oceno raziskav in visokošolskega izobraževanja ter Centrom Republike Slovenije za poklicno izobraževanje.

Projekt financira Evropska unija in bo trajal 27 mesecev. Vrednost projekta znaša 1.500.000,00 €.

Več informacij o projektu lahko nadete na povezavi.

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje