Razvojni potencial zbiranja podatkov in analize spretnosti v Sloveniji

Splošno | 8. september 2022

Cedefopova delavnica o upravljanju spretnosti v Sloveniji je pokazala  jasen razvojni potencial za zbiranje podatkov in analizo spretnosti.

Dogodek je potekal v  potekal v Kongresnem centru Brdo pri Ljubljani, na njem pa so nacionalni deležniki  imeli priložnost za razpravo o trenutno razpoložljivih informacijah o spretnostih in za razmislek o možnostih za izboljšavo.

Jasper van Loo  je predstavil, kako Cedefop opredeljuje in obvešča o spretnostih v Evropsko uniji, ter pojasnil, zakaj sta obveščanje o znanjih in spretnostih ter upravljanje s podatki glavni prednostni nalogi v agendi politike EU.

Pokazal je tudi, zakaj je pomembno okrepiti zbiranje podatkov in analizo  spretnosti in upravljanje z njimi ter si prizadevati za pravočasne, aktualne in kontekstualizirane informacije o spretnostih.

Predstavitev je razkrila tudi rezultate ankete, opravljene pred delavnico,   v kateri je sodelovalo 32 slovenskih deležnikov. Raziskava je pokazala, da so številni deležniki:

 • nezadovoljni z informacijami o spretnostih, ki so trenutno na voljo;
 • priznavajo, da obstaja pomanjkanje informacij o kvalifikacijah in spretnostih, ki jih bodo ljudje potrebovali v prihodnosti;
 • pozivajo k pripravi pravočasnih in aktualnih informacij o zelenih in digitalnih prehodih ter o prihodnjih trendih na trgu dela.
Posnetek zaslona spletne strani Evropskega indeksa spretnosti

Ugotovitve Cedefopovega evropskega indeksa spretnosti

Ilias Livanos iz Cedefopa je predstavil ugotovitve Evropskega indeksa spretnosti (ESI) za leto 2022, da bi prikazal, kako eno od ključnih orodij Cedefop za obveščanje o spretnostih uporablja razpoložljive statistične informacije za razmislek o ključnih vidikih sistema spretnosti, in sicer o razvoju spretnosti, njihovi aktivaciji in usklajevanju.

Z udeleženci  je razpravljal tudi položaju Slovenije v indeksu, medtem ko so prisotni deležniki delili svoje poglede na razloge za rezultate države in izvedeli več o metodologiji, uporabljeni pri razvoju indeksa.

 

Kaj zahtevajo deležniki

Srečanje je vključevalo tudi  delo v delavnicah za upravljanje spretnosti, katerega namen je bil oblikovati vizijo upravljanja s spretnostmi v Sloveniji ter natančno določiti, kako bi to vizijo lahko uresničili. Delavnice so vodile do sledečih zaključkov:

 • Tesno sodelovanje med različnimi ministrstvi, zavodom za zaposlovanje in drugimi deležniki je ključnega pomena.
 • Obveščanje o spretnostih bi moralo biti bolj transverzalno in bi pripomoglo k obravnavi družbenoekonomskih trendov, kot je staranje prebivalstva.
 • Razpoložljivost podatkov in zapolnitev vrzeli manjkajočih podatkov bi morali postati ključne prednostne naloge prihodnjega razvoja.
 • Obstaja potreba po zanesljivih podatkih, ki so v skladu s potrebami politike in opolnomočijo ljudi ter jim omogočijo vpogled v poklicni razvoj ter možnosti izobraževanja in usposabljanja.
 • Takšne informacije bi morale nuditi kratkoročno, srednjeročno in dolgoročno perspektivo za razumevanje trendov na trgu dela in potreb po spretnostih.
 1. van Loo je v zaključku poudaril prednosti obveščanja o spretnostih in pomen oblikovanja v učenje usmerjenih delovnih mest in družb. Dodal je, da bodo ideje in informacije, zbrane med dogodkom, uporabljene pri oblikovanju prihodnje politike in prakse.

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje