Projekcije in kotiranje (PIKO) 2018

 • Logotip tekmovanja PIKO (projekcije in kotiranje)
Splošno | 7. maj 2018

Skupnost strojnih šol in Center RS za poklicno izobraževanje sta v sodelovanju s šolami izpeljala peto državno tekmovanje iz risanja projekcij in kotiranja – PIKO 2018. Na tekmovanju so sodelovali dijaki srednjih šol tehniške usmeritve, ki se izobražujejo po programih SPI, SSI in PTI, in sicer na področjih strojništva, mehatronike, metalurgije, lesarstva, gradbeništva in dijaki tehniške gimnazije.

Tekmovanje je potekalo na dveh ravneh, in sicer na šolski ravni ter državni ravni. Cilji tekmovanja iz projekcij in kotiranja so predvsem širjenje, poglabljanje in nadgrajevanje znanja iz tehniškega komuniciranja, vključno s povezovanjem tehniškega komuniciranja z drugimi znanji, popularizacija tehnike ter spodbujanje mladih k razmišljanju, usmerjenemu v prakso, odločanju in boljši predstavljivosti v tehniki.

Državna tekmovalna komisija (DTK PIKO) v sestavi: Erika Broz Žižek, Marija Šibanc, Marjan Pograjc, Andrej Jakobčič in Boris Podgrajšek je s predstavniki Skupnosti strojnih šol, CPI in gostujoče šole državnega tekmovanja usklajeno sodelovala pri načrtovanju organizacije tekmovanja, pripravi tekmovalnih nalog in izvedbi tekmovanja.

V skladu z razpisom so 22. marca 2018 na 25-ih tehniških šolah po Sloveniji potekala šolska tekmovanja PIKO, ki se jih je udeležilo 496 dijakov, sodelovalo je 43 mentorjev. Na vseh šolah so imenovali šolske tekmovalne komisije, ki so bdele nad potekom šolskega tekmovanja, zagotovile ocenjevanje in posredovanje rezultatov. Za dosežke na šolskem tekmovanju bo podeljenih 141 bronastih priznanj izbranim dijakom, ki so dosegli zadovoljivo mesto oziroma število točk.

Na državno tekmovanje se je uvrstilo 51 najboljših dijakov iz vseh prijavljenih srednjih šol, ki so izvedle šolsko predtekmovanje. Državno tekmovanje PIKO smo organizirali v sredo, 18. aprila 2018, gostil ga je Šolski center Ljubljana, Srednja strojna in kemijska šola.

Najboljši dijaki in njihovi mentorji

Na sliki so najboljši dijaki in njihovi mentorji (od leve proti desni): mentor Marjan Pograjc in drugouvrščeni Jernej Lisec, oba iz Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje, prvouvrščeni Aljaž Pirnar iz ŠC Novo mesto, Srednje elektro šole in tehniške gimnazije ter tretjeuvrščeni Tomaž Tomšič in mentor Andrej Jakobčič, oba iz ŠC Novo mesto, Srednje strojne šole.

Po tekmovanju so člani državne tekmovalne komisije in mentorji, ki so bili organizirani v ocenjevalne pare, ocenili rešene naloge. Tekmovalci in nadzorni učitelji so se v spremstvu Mojce Ahačič Šorli in Karin Klun med tem časom odpeljali v Podgorico, kjer so si ogledali razstavo in reaktor Triga.

Na zaključni slovesnosti je predsednica Erika Broz Žižek razglasila neuradne rezultate. Zdenko Nosan, ravnatelj Srednje strojne in kemijske šole in Marija Šibanc, predstavnica Centra RS za poklicno izobraževanje, sta podelila praktične nagrade (komplete orodja Unior) najboljšim trem dijakom.

Nagrade za najboljše dosežke so prejeli: za 1. mesto Aljaž Pirnar iz ŠC Novo mesto, Srednje elektro šole in tehniške gimnazije, za doseženih 83 točk, za 2. mesto Jernej Lisec iz Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje, za doseženih 82 točk in za 3. mesto Tomaž Tomšič iz ŠC Novo mesto, Srednje strojne šole, za doseženih 80 točk.

Vsem tekmovalcem smo čestitali in podelili praktične nagrade, enako smo se zahvalili tudi vsem mentorjem, državni tekmovalni komisiji PIKO in sodelujočim predstavnikom gostujoče šole.


Za dosežke na državnem tekmovanju iz projekcij in kotiranja PIKO 2018 bodo dijaki, ki so dosegli ustrezno število točk, prejeli zlata ali srebrna priznanja:

 • 13 dobitnikov ZLATIH priznanj:  Aljaž Pirnar, Peter Hrastar in Luka Novak, vsi ŠC Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija; Jernej Lisec, Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje; Tomaž Tomšič, ŠC Novo mesto, Srednja strojna šola; Ožbej Plos, ŠC Postojna, Srednja šola Postojna, Matej Habjan in Tilen Pogačnik, oba ŠC Škofja Loka, Srednja šola za strojništvo;  Tilen Viljem Pintarič, Srednja šola Črnomelj;  Matic GregorkaNejc Koželj  in Blaž Zgonec, vsi ŠC Ljubljana, Srednja strojna in kemijska šola; Gašper Buršič, ŠC Krško-Sevnica, Srednja poklicna in strokovna šola Krško;
 • 25 dobitnikov SREBRNIH priznanj: Luka Žitko in Dominik Božič, oba ŠC Ljubljana, Srednja strojna in kemijska šola;  Domen Peklar, ŠC Krško-Sevnica, Gimnazija Krško;  Matej Strniša in Rok Štrovs, oba Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje; Tomaž Grajfoner, Gregor Predikaka in Rok Golob, vsi ŠC Ptuj, Strojna šola; Luka Sagmeister in Mitja Medved, oba ŠC Ravne na Koroškem, SŠ Ravne; Blaž Habinc in Jure Barbo, oba ŠC Novo mesto, Srednja strojna šola; Urban Kladnik, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad, Ljubljana; Luka Jug, ŠC Slovenske Konjice-Zreče, Srednja poklicna in strokovna šola Zreče; Aleks Furlan, Srednja tehniška šola Koper; Tilen Vidergar in Matija Stražišar, ŠC Postojna, Srednja šola Postojna; Denis Puhan in  Uroš Podlesek, oba Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota; Žan Besednjak, ŠC Nova Gorica, Gimnazija in zdravstvena šola; Leon Mesarič in Borut Vernik, oba Tehniški šolski center Maribor, Srednja strojna šola; David Žuraj, ŠC Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije; Lenart Kolić, ŠC Krško-Sevnica, Srednja poklicna in strokovna šola Krško ter Lovro Arh, ŠC Novo mesto, Srednja gradbena in lesarska šola.

Dijaki, ki so se na šolskem tekmovanju z zadostnim številom točk uvrstili na državno tekmovanje PIKO 2018, prejmejo vsi bronasta priznanja.

Vsem dijakom čestitamo za dosežke in priznanja.

Zahvala gre vsem sodelujočim: mentorjem, ki so navdušili dijake za tekmovanje, šolskim tekmovalnim komisijam za izpeljavo šolskih tekmovanj, članom DTK PIKO, še posebej predsednici odbora Eriki Broz Žižek, in Šolskemu centru Ljubljana za izkazano gostoljubje.

Ljubljana, 24. 4. 2018

Za organizacijski odbor tekmovanja

Marija Šibanc,
svetovalka za strojništvo, CPI in članica Državne tekmovalne komisije PIKO

z-library Z-Library project

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje