Prispevek o kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja v Sodobni pedagogiki

Splošno | 19. avgust 2014

V novi številki revije Sodobna pedagogika, ki obravnava problematiko kakovosti v vzgoji in izobraževanju, je objavljen tudi znanstveni članek Ugotavljanje, zagotavljanje in razvoj kakovosti srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki sta ga napisali sodelavki CPI Saša Grašič in dr. Katja Jeznik.

Povzetek: V prispevku avtorici povzameta zgodovino zagotavljanja kakovosti srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja (v nadaljevanju PSI) na evropski in državni ravni, sledi povzetek dosedanjih nacionalnih poročil o kakovosti PSI ter primer trenutno aktualne metode celovitega sistema zagotavljanja kakovosti izobraževalnih inštitucij, kolegialne presoje (v ang. peer review). V sklepnem delu povzameta evropske in nacionalne razvojne usmeritve na področju zagotavljanja kakovosti PSI ter se do spodbujanja k učnim izidom usmerjenega učenja, ki poteka tudi preko sistemov zagotavljanja kakovosti, kritično opredelita. Tekst dopolnita s primeri projektov, tujih zgledov ter sporočil ključnih razvojno političnih dokumentov, ki so vplivali na razvoj zagotavljanja kakovosti PSI v Sloveniji. Skrb za kakovost PSI je živa, vendar gre za dolgoročen proces, ki lahko kot vrednota zaživi šele, če je ustrezno podprt tako na sistemski ravni (zakonodaja, skrb za analizo kazalnikov kakovosti, sodelovanje v mednarodnem prostoru) kot tudi na ravni izvajalcev izobraževanja (sistemsko ovrednoteno delo šolskih komisij za kakovost, vključevanje v mreže, skrb za samoevalvacijo ipd.). Posebnost PSI v primerjavi z ostalimi do univerzitetnimi ravnmi izobraževanja je, da so pomembni partnerji v procesu izobraževanja delodajalci kot soizvajalci praktičnega dela PSI. To pa je segment PSI, kjer naj bi se v bližnji prihodnosti prizadevanja za razvoj kakovosti, še okrepila.

z-library Z-Library project

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje