Posvet in proslava ob 10. letnici sistema nacionalnih poklicnih kvalifikacij, Brdo pri Kranju, 11.10.2010

Splošno | 15. oktober 2010

Slovenija je pred desetimi leti uvedla sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ki omogoča vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenih znanj vsem, ne glede na to, kako so bila znanja in spretnosti pridobljena. Sistem predstavlja fleksibilen pristop k pridobivanju poklicnih kvalifikacij glede na potrebe trga dela in omogoča dokazovanje usposobljenosti na javno veljaven način, kar povečuje zaposljivost in možnosti za razvoj kariere.

Ob 10. obletnici obstoja sistema nacionalnih poklicnih kvalifikacij v Sloveniji je Center RS za poklicno izobraževanje organiziral posvet z naslovom »10. let NPK – kako naprej«. Na posvet je bila vabljena strokovna javnost, ki ima ključno vlogo v sistemu nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Na posvetu so bila izpostavljena različna razmišljanja na prehojeno pot nacionalnih poklicnih kvalifikacij v letih od njegovega nastanka do danes, prav tako pa so bile podane nekatere smernice, ki bodo sistemu nacionalnih poklicnih kvalifikacij tudi v prihodnje dajale okvir za nadaljnje dejavnosti pri razvoju celovitejših konceptov priznavanja neformalnega in priložnostnega učenja.

Osrednji dogodek 10. obletnice sistema nacionalnih poklicnih kvalifikacij je minil v znamenju proslave, z osrednjim govornikom ministrom dr. Ivanom Svetlikom. Trenutek, ki je najbolj zaznamoval proslavo je bila podelitev zahval posameznikom za njihovo »srčnost pri razvoju sistema nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter osebno angažiranost pri uvajanju in uveljavljanju tega sistema, ki odpira nove priložnosti v slovenskem prostoru«. Prejemniki zahval so bili: minister dr. Ivan Svetlik, dr. Angelca Ivančič, ga. Elizabeta Skuber, ga. Veronika Šlander, ga. Alenka Pučko Kralj in g. Vladimir Tkalec.

Fotografija 1 – udeleženci proslave ob 10. letnici sistema nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Od leve proti desni: Ema Perme, vodja sektorja za izobraževanje odraslih na MŠŠ; Samo Hribar Milič, generalni direktor GZS; Damjana Košir, generalna direktorica Direktorata za trg dela in zaposlovanja na MDDSZ; dr. Ivan Svetlik, Minister za delo, družino in socialne zadeve; Elido Bandelj, direktor CPI; dr. Stojan Sorčan, v.d. generalnega direktorja direktorata za visoko šolstvo na MVZT; mag. Andrej Sotošek, direktor ASC in mag. Darko Zupanc, direktor RIC

Fotografija 2 – prejemniki zahval za uvajanje in uveljavljanje sistema nacionalnih poklicnih kvalifikacij, prisotni na proslavi. Od leve proti desni: Alenka Pučko Kralj, minister dr. Ivan Svetlik, Elizabeta Skuber in Veronika Šlander.

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje