Poklicno in strokovno izobraževanje po letu 2010

Splošno | 16. maj 2008

V Poslovni oazi Gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljani je ReferNet Slovenije 14. maja 2008 organiziral posvet z naslovom: Poklicno in strokovno izobraževanje po letu 2010.

Za uvodne predstavitve smo povabili državno sekretarko na Ministrstvu za šolstvo in šport, go. dr. Alenko Šverc, g. Toma Leneya, ki je predstavil delovanje omrežja ReferNet v Veliki Britaniji ter go. Metko Zevnik, direktorico Centra RS za poklicno izobraževanje.

Direktorica je predstavila delovanje slovenskega ReferNeta in temeljne cilje posveta, ki so hkrati tudi cilji CPI kot osrednje razvojne institucije na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Več informacij dobite pri mag. Mojci Cek (mojca.cek@cpi.si)

Predstavitve:

 • Refernet v Veliki Britaniji, Tom Leney, vodja ReferNet UK
  Družbeno – ekonomsko ozadje poklicnega in strokovnega izobraževanja Boštjan Zgonc, Ministrstvo za šolstvo in šport
 • Prispevek poklicnega in strokovnega izobraževanja k pravičnosti in socialni vključenosti, Dr. Zdenko Medveš, Filozofska fakulteta
 • Poklicno in strokovno izobraževanje kot osnovni steber vseživljenjskega izobraževanja, Elido Bandelj, Ministrstvo za šolstvo in šport
 • Kvaliteta poklicnega in strokovnega izobraževanja , Darko Mali, Center RS za poklicno izobraževanje
 • Trg dela in poklicno izobraževanje , Janez Dekleva, direktor GZS CPU
 • Upravljanje in financiranje poklicnega in strokovnega izobraževanja, Noel Škerjanc, Mag. Maja Kotnik, Ministrstvo za šolstvo in šport
 • Implementacija EU orodij v poklicnem in strokovnem izobraževanju , Bojana Sever, Center za poklicno usposabljanje
 • Razvoj indikatorjev za področje poklicnega in strokovnega izobraževanja , Tatjana Škrbec, Statistični urad RS

Cilji posveta so bili prikazati študijo z naslovom: Nacionalno poročilo ReferNet o napredku s področja prioritetnih politik poklicnega in strokovnega izobraževanja. Okoliščine, kot so globalizacija, migracije, sektorske spremembe, tehnološki napredek, vplivajo na trg dela, posledično pa na oblikovanje politik na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. V tej luči so bila predstavljena področja pravičnosti in socialne vključenosti na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja, vseživljenjskega učenja, kakovosti, socialnega partnerstva, mobilnosti in statistike iz področja poklicnega in strokovnega izobraževanja v Sloveniji. Cilj je bil tudi sprožiti strokovne razprave o možnostih in ukrepih ter oblikovanje zaključkov, priporočil in izzivov poklicnega in strokovnega izobraževanja po letu 2010. Ciljna skupina posveta so bili vodstveni in vodilni delavci, organizatorji izobraževanja, ravnatelji, svetovalni delavci, predvsem pa oblikovalci politik na nacionalni kot tudi lokalni ravni, ki kreativno in ustvarjalno sodelujejo pri udejanjanju in sooblikovanju politik.

V razpravi smo še posebej želeli tehtati argumente in rešitve, oziroma definirati vprašanja, pomisleke, ki obstajajo na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja in so že aktualna, bodo pa še posebej aktualna v prihodnosti. Na posvetu je bilo okrog 70 udeležencev. Za ReferNet Slovenija je bil to prvi posvet o politikah s področja poklicnega izobraževanja. Ko bodo oblikovalci politik o tem obveščeni in ko bodo zamisli zorele, bomo s podobnimi posveti nadaljevali.

z-library Z-Library project

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje