Natečaj za najbolj izvirno mapo učnih dosežkov in najboljšo promocijo mape

Splošno | 30. marec 2009

Mapa učnih dosežkov dijaka je novost, ki jo je prinesel zadnji Pravilnik o ocenjevanju znanja v poklicnem in srednjem strokovnem izobraževanju (UL RS 78/2007, 11. člen). Pravilnik zahteva, da vsak dijak, ob vpisu v poklicno ali strokovno izobraževanje prične voditi svojo mapo učnih dosežkov v kateri zbira svoja dokazila v zvezi s priznavanjem znanja, pridobljenega s formalnim ali neformalnim izobraževanjem oziroma z delovnimi izkušnjami ter druge dokumente v zvezi s formalnim in neformalnim izobraževanjem..

Na Centru RS za poklicno izobraževanje želimo šolam pomagati pri uvajanju te novosti v prakso, zato smo v lanskem letu pripravili vzorčno mapo v obliki učnih listov primernih za direktno uporabo v razredu. Koncept mape smo razširili z delovnimi listi, ki spodbujajo učenje učenja, njegovo načrtovanje in spremljanje ter z razvojem ključnih kompetenc vseživljenjskega učenja vse z namenom, da bi bila ob koncu šolanja mapa dijaka čim bolj polna kar najboljših izdelkov.

Ker opažamo, da zamisel zelo različno in predvsem prepočasi prehaja v izvedbo želimo ta proces pospešiti. Zamislili smo si dva razpisa za dijake za izbor najbolj izvirne mape učnih dosežkov in izbor najboljše promocije mape, v katerem bi dijaki dijake poskusili prepričati o koristnosti uporabe mape.

Natečaj je tudi eden od dogodkov v Evropskem letu ustvarjalnosti in inovativnosti. Rezultati  bodo objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport, ki bodo oblikovane v ta namen.

z-library Z-Library project

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje