Individualizacija učenja - video predstavitve

 • logotip Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
 • Logotip CPI, barvni
 • Logotip Evropskega sicialnega sklada, naložba v vašo prihodnost
 • Logotip projekta Prenova poklicnega izobraževanja
Splošno | 23. november 2020

V okviru projekta Prenova poklicnega izobraževanja v letih 2016-2021 smo na Centru RS za poklicno izobraževanje pripravili sklop petih videoposnetkov, na katerih je predstavljeno izvajanje individualizacije učenja na šolah, ki so sodelovale v projektu. Videoposnetki so pripravljeni v sodelovanju s šolskimi razvojnimi timi projekta MIND+, ki so načela individualizacije preizkušali v praksi z enim oddelkom dijakov.

Praktične primere načrtovanja in izvedbe v različnih programih srednjega poklicnega izobraževanja si lahko ogledate na teh povezavah:

Šolski center Novo mesto (Srednja zdravstvena in kemijska šola) 

Srednja frizerska šola Ljubljana

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana (Živilska šola)

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje

Srednja gozdarska in lesarska šole Postojna

Individualizacija učnega procesa: Koncept individualizacije učenja poskuša upoštevati dijakove cilje in zmožnosti ter pouk organizirati tako, da s kombiniranjem učnih metod, oblik dela, tempa, obsegom pomoči dijakom ipd. ustvarjamo optimalne pogoje za učenje vsakega dijaka. Tudi pri načrtovanju individualiziranega pouka izhajamo iz ciljev izobraževalnega programa, a hkrati veliko pozornost namenjamo spoznavanju dijakov, njihovih ciljev, zmožnosti ter postopnem prenašanju odgovornosti za učenje na dijaka. Pri načrtovanju in ustvarjanju spodbudnih učnih okolij izhajamo iz razmislekov katere standarde znanja želimo pri dijakih razviti in katere didaktične dejavnosti* njihov razvoj podpirajo.

Projekt delno sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Program se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 10: »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje«, prednostne naložbe 10.1: »Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in variiranja pridobljenih kompetenc«, specifičnega cilja 3: »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

z-library Z-Library project

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje