9. konferenca ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov v Republiki Sloveniji

Splošno | 30. avgust 2023

Konferenca je potekala v petek, 25. avgusta 2023, v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju. Na njej so bile predstavljene novosti v vzgoji in izobraževanju, ključne za uspešno pedagoško vodenje v šolskem letu 2023/2024, in izhodišča za načrtovanje dela na posameznih ravneh izobraževanja (vrtec, osnovna in srednja šola).

Osrednji del je bil namenjen razmisleku o vlogi ravnateljic/ravnateljev pri vodenju in podpori strokovnih delavcev za kakovostno učenje in poučevanje.

Z vsebino konference so želeli izpostaviti tri področja, in sicer:

 • pogled v kakovost šole s pomočjo razvitih kazalnikov in standardov (odnosni in vrednotni del),
 • senzibilizacijo in porazdelitev odgovornosti (učitelj in drugi strokovni delavec, razrednik, ravnatelj) ter
 • notranjo dinamiko med različnimi strokovnimi delavci v vzgojno-izobraževalnem zavodu.

Saša Grašič, NRP EQAVET – Center RS za poklicno izobraževanje je v sodelovanju s Simono Črep iz Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije na konferenci izvedla delavnico z naslovom: ˝Vključenost vseh zaposlenih, dijakov in staršev v zagotavljanje in razvoj kakovosti šole, s poudarkom na razvoju varnega in spodbudnega učnega okolja˝.

V prvem delu delavnice sta predstavili model vključenosti vseh strokovnih sodelavcev v zagotavljanje kakovosti  in soustvarjanje razvoja šole. Predstavili sta primer šole, ki ustvarjalni potencial zaposlenih  udejanja z vzpostavitvijo  8 neformalnih razvojnih timov, pri čemer je vsak strokovni delavec vključen v vsaj 1 razvojni tim.

V drugem delu delavnice sta se skozi isti primer šole osredotočili na delo razvojnega tima za šolsko klimo in kulturo, svetovalne službe ter celotnega učiteljskega zbora v smeri stalnega zagotavljanja in razvoja  varnega in spodbudnega učnega okolja, s poudarkom na usklajenem delovanju  vzgojnih strategij.

Pri udeležencih  delavnice sta želeli spodbuditi refleksijo o učinkovitih strategijah in pristopih za vzpostavitev in stalno zagotavljanje varnega in spodbudnega učnega okolja s poudarkom na usklajenem vzgojnem delovanju ter sistematičnem vključevanju učiteljev, dijakov in staršev v razvoj šole na tem področju.

z-library Z-Library project

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje