Zagotovite si svoj tiskani izvod monografije Kazen v šoli? Oglasite se na CPI oz. nam pišite na naslov info@cpi.si

11. november 2011

Kazen v šoli?

»Tisto, kar dela uporabo sankcije v šolskem okolju strokovno ustrezno in jo loči od uporabe v okolju upravno-administrativnega ali kazensko-pravnega postopka, je nedvomno njena pedagoška vrednost ne glede na to, ali gre za formalni ali za alternativni vzgojni ukrep,« pravi prof. dr. Robi Kroflič (Univerza v Ljubljani) na koncu uvodnega poglavja monografije Kazen v šoli?, ki je avgusta letos izšla na Centru RS za poklicno izobraževanje. Nastala je v okviru projekta, ki se ukvarja z vzgojnimi vprašanji in kršitvami šolskega reda v srednjih poklicnih in strokovnih šolah.

Monografija je sestavljena iz treh delov:

 • uvodnika, ki ga je prispeval prof. Kroflič in vsebuje razlago pristopov reagiranja v konfliktnih situacijah v šoli;
 • prevodi besedil avtorjev kot so Gibbs, Skiba in Cremin, ki predstavljajo izbrane, v svetu uveljavljene koncepte spopadanja s problematičnim vedenjem dijakov ter
 • povzetki uporabnih informacij za učitelje, ki jih lahko vgradijo v lastno pedagoško prakso.

Porast vzgojnih težav, vse večja etnična in socialno-ekonomska raznolikost, vključevanje dijakov s posebnimi potrebami v redne šole itd., postavljajo učitelje, starše ter dijake pred vrsto dilem. Univerzalnega recepta za reševanje vzgojno-disciplinskih vprašanj zaradi njihove kompleksne narave ni. Možne strategije ravnanja so raznovrstne, a za uspešno reševanje vzgojnih težav je bistveno to, da šola opredeli in uveljavi konsistentni vzgojni koncept. Zato je toliko bolj pomembno, da kot pedagogi poznamo različne koncepte, predvsem pa, da njihovo uporabo znamo argumentirano pojasniti.

Vsaka odločitev za vzgojni ukrep sloni na odgovorih na sledeča vprašanja:

 • Je prekršek posledica zavestne odločitve ali prisile socialnih in psiholoških determinant?
 • Je kazenska sankcija pravična oziroma upravičena?
 • S čim posamezne vrste kazni vplivajo na spremembo osebnostne naravnanosti storilca prekrška?

Konfliktne situacije so del našega vsakdanjega življenja. Spretnost reševanja konfliktov in druge socialne veščine pa danes veljajo za obče sporazumevalne kompetence na različnih poklicnih področjih. Z uspešnim reševanjem konfliktov pa se razkrije tudi teza o konfliktu kot idealni učni situaciji.

Зеркало на официальный сайт Вавада — надежный ресурс, чтобы продолжить игру в случае блокировки домена.

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje