Tehniški poklici v prihodnosti - smeri razvoja in potrebe podjetij

13. maj 2009

23.4.2009 je v okviru Zaposlitvenega sejma na celjskem sejmišču potekala okrogla miza z naslovom Tehniški poklici v prihodnosti – smeri razvoja in potrebe podjetij

Zaposlitveni sejem

Na Celjskem sejmu se je v aprilu odvijal sejemski četvorček: Formatool, Plagkem, Livarstvo in Graf&pack, na katerem so bili med razstavljalci tudi člani OOZ Celje. Vzporedno s sejemskim četvorčkom je 23.4.09 potekal zaposlitveni sejem,ki so ga organizirali OOZ Celje, ZRSZ OS Celje, RGZC in Celjski sejem. Direktorica ZRSZ OS Celje Karmen Leskošek, izvršna direktorica CS Breda Obrez in predsednik OOZ Celje Miran Gracer so sejem tudi otvorili. Prav Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje, ki ima letos  40. jubilej svojega delovanja, pa je sodelovala na zaposlitvenem sejmu z dvema prispevkoma: z vodenjem in sodelovanjem na okrogli mizi Tehniški poklici v prihodnosti  in izvedbo seminarja.

Seminar:

OOZ Celje in ZRZS OS Celje sta povabila na brezplačen seminar vse, ki jih zanima, kako vstopiti na podjetniško pot oziroma na njej delovati in kakšne so možnosti pridobivanja finančnih sredstev. Seminar, ki ga je izvedla mag. Tatjana Štinek, je eden izmed mnogih pod skupnim delovnim naslovom Na poti novih priložnosti, ki jih izvajajo na OOZ Celje – točki Vse na enem mestu v sodelovanju z ZRSZ OS Celje. Namen seminarja je seznanitev udeležencev s priložnostmi, pa tudi pastmi  na samostojni podjetniški poti, možnimi načini opravljanja gospodarske dejavnosti, kako in kje pridobiti informacije, kje in kako izvesti potrebne postopke za začetek opravljanja dejavnosti, kateri so možni viri finančnih vzpodbud, katere so možnosti priprave različnih projektov in potrebni koraki ter katere so najpogostejše splošne napake pri pripravi in oddaji izpolnjene razpisne dokumentacije.  Zadovoljstvo udeležencev, ki so jim bili predstavljeni konkretni primeri iz prakse, dokazujejo uspešnost izvedbe dogodka.

Okrogla miza:

Tehniški poklici v prihodnosti – smeri razvoja in potrebe podjetij

Območna obrtno- podjetniška zbornica Celje je skupaj z RGZC in ZRSZ OS Celje v nizu dogodkov ob svoji 40-letnici organizirala okroglo mizo z naslovom Tehniški poklici v prihodnosti – smeri razvoja in potrebe podjetij, ki je vsebinsko nadaljevanje okrogle mize z delovnim naslovom Izbira poklica – izziv za prihodnost izvedene maja 2008. Dogodek je ena izmed aktivnosti, ki so potekale pod okriljem zaposlitvenega sejma 23.4.2009 na celjskem sejmišču. Organizatorji se namreč že nekaj let srečujejo s problematiko zaposlovanja v določenih poklicih, z neskladjem na trgu dela, kar posledično vodi presežke v nezaposlenost, ki je družben problem. Raziskava o potrebah po kadrih pri članih OOZ Celje, je že v preteklosti dokazala, da je največje pomanjkanje kadrov na segmentu tehniških poklicev, zato so v letu 2008 izvedli obsežen projekt Promocije poklicev, katerega del je potekal tudi s podporo JAPTI IN MG. Projekt, ki  je zajel 5 slovenskih regij, 17 dogodkov, 11 šol in 1241 osnovnošolcev in dijakov, je bil uspešno izveden.

Pa vendar, če vsemu navedenemu dodamo še krizne razmere tako v globalni kot slovenski ekonomiji, se postavlja resno vprašanje, kaj nam bo prinesla prihodnost tudi na področju promoviranih tehniških poklicev, ki jih že dalj časa primanjkuje na trgu dela.

Kljub resnosti situacije so organizatorji, udeleženci in gostje lahko z zadovoljstvom ugotovili, da v so minulem letu dosegli vse zastavljene cilje s predhodnega dogodka, hkrati pa so oblikovali nove konkretne predloge za ustrezne vladne  institucije za nadgradnjo obstoječega stanja na področju tehniških poklicev.

Poleg gostov, je na dogodku v razpravi aktivno sodelovalo preko 50 udeležencev iz gospodarstva in izobraževalne sfere. Vsebinska izhodišča okrogle mize, ki jo je vodila mag. Tatjana Štinek,  in je bila namenjena podjetjem, izobraževalnim institucijam v regiji ter tudi strokovni javnosti, so bila povezana z razvojem izobraževalnih programov na področju tehniških poklicev v sodelovanju z gospodarstvom, povezavi izobraževalne sfere z gospodarstvom  ter načrtovanju razvoja podjetij in njihovih kadrov.

Uvodna razmišljanja so podali ga. Metka Zevnik, direktorica CPI, ga. Urška Marentič področna sekretarka središča za povezovanje izobraževanja in trga dela CPI, mag. Gorazd Golob, predstojnik katedre za informacijsko in grafično tehnologijo NTF, g. Igor Dosedla, direktor Šolskega centra Celje in predstavniki gospodarstva g. Miran Gracer, direktor Grafika Gracer d.o.o. in predsednik OOZ Celje, g. Marjan Mačkošek, direktor Štore Steel d.o.o. in mag. Stanko Stepišnik, direktor EMO-orodjarna d.o.o.

Na okrogli mizi se je potrdilo, da je mogoče obstoječe stanje preseči le s sodelovanjem izobraževalne sfere in gospodarstva, ter na ta način pospešiti tehnološki razvoj. Potrebno je nadgraditi sodelovanje med tema dvema sferama predvsem pri pripravi, potrjevanju in izvedbi odprtega dela šolskega kurikula, ki predstavlja 20% šolskih ur ter prilagoditi celotne učne programe potrebam podjetij. Prav tako pa je potrebna krepitev sodelovanja in povečanje odziva delodajalcev pri izvajanju praktičnega usposabljanja z delom. Predvsem pa je potrebno že v osnovni šoli vgraditi v učni program z določenim fondom šolskih ur seznanjanje s poklici. Glede na splošno stanje tako v globalni kot slovenski ekonomiji pa bo potrebno posvetiti posebno pozornost in pomen načrtovanju razvoja obstoječih in potencialnih kadrov v gospodarstvu s podporo ustreznih institucij, združenj in državno pomočjo, saj smo ljudje osnova vsakega delovanja družbe in gospodarskih subjektov.

Zapisane zaključke so poslali Ministrstvu za gospodarstvo, Ministrstvu za šolstvo in šport ter Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, JAPTI in na ZRSZ v pričakovanju odziva na predlagane ukrepe.

V naslednjem letu pa bodo organizatorji dogodka  pripravili že tretjo okroglo mizo, na kateri bodo preverili, ali je na navedenih področjih dosežen napredek.

mag. Tatjana Štinek

z-library Z-Library project. Free ebooks Library z-lib project

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje