Ocenjevanje v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju

8. junij 2012

Center RS za poklicno izobraževanje je 16. maja 2012 na Brdu pri Lukovici organiziral okroglo mizo o ocenjevanju v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju.

Ocenjevanje v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju se v marsičem razlikuje od ocenjevanja v splošnem izobraževanju, seveda zaradi ocenjevanja kompetenc, ki v okviru strokovnih modulov povezujejo tako teoretično znanje kot praktične spretnosti, zaradi praktičnega usposabljanja pri delodajalcu, pa tudi zaradi pestrosti številnih izobraževalnih programov in strokovnih področij. Pri tem pa ne smemo pozabiti niti na možnost priznavanja predhodno pridobljenega znanja.

Na to temo so razpravljali številni strokovnjaki: Boštjan Bajec, Valentin Bucik, Zdenko Medveš, Janko Muršak  in Damijan Štefanc s Filozofske fakultete v Ljubljani, Cveta Razdevšek Pučko s Pedagoške fakultete v Ljubljani, Andreja Barle Lakota in Renata Zupanc Grom z Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,  Darko Zupanc z Državnega izpitnega centra , Tatjana Bezić z Zavoda RS za šolstvo, Jože Jurkovič z Državne komisije za zaključne izpite, Sonja Sentočnik ter sodelavci Centra RS za poklicno izobraževanje. Okroglo mizo  je vodil direktor CPI Elido Bandelj. Strinjali so se, da je minimalni standard znanja osnovno orodje za ocenjevanje, ki bi moral biti zaradi večje preglednosti določen na nacionalni ravni, kriteriji pa tako široko zastavljeni, da ne bi ovirali šol pri povezovanju z realnim svetom dela. Vsega se ne da ocenjevati, lahko pa se spremlja dijakov napredek. Ena od možnosti za spremljanje razvoja dijakov je prav gotovo tudi mapa učnih dosežkov oz. portfolio kot procesni dokument, s katerim dijaki ozaveščajo svoj proces učenja in iščejo svoje poti za doseganje ciljev.

z-library Z-Library project. Free ebooks Library z-lib project

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje