Novi učbeniki za elektrotehniko, strojništvo, živilstvo in turizem

28. januar 2022
Slika strani iz učbenika Grafično oblikovanje CNC-stroja. Tekst in slika opisujeta uporabo grafične simulacije. Slika prikazuje posnetek računalniškega zaslona z uporabo računalniškega programa za grafično simulacijo.

Stran iz učbenika Grafično programiranje CNC-stroja.

Konec leta 2021 so bili na Strokovnem svetu za poklicno in strokovno izobraževanje potrjeni štirje novi učbeniki, ki zapolnjujejo vrzeli pri zagotavljanju kakovostne strokovne literature v poklicnem in strokovnem izobraževanju.

Žalar Z.: Elektrotehnika; založba Bookstore. Obsežno gradivo, ki celovito in sistematično zajema temeljno znanje na področju elektrotehnike, ki ga dijaki nadgradijo pri specialnih modulih ter z nadaljnjim izobraževanjem.  Usvajanje zakonitosti in praktičnega znanja elektrotehnike je v učbeniku zasnovano tudi na poskusih, računih in merjenjih, kar omogoča dejavnejše usvajanje znanja.

Balažic R.: Grafično programiranje CNC-stroja; CPI, elektronski vir. Gradivo je namenjeno dijakom srednjih poklicnih in strokovnih šol s področja strojništva. V njem so zbrane teme, ki pokrivajo cilje iz katalogov znanj za strokovna modula CNC programiranje in Računalniško podprte tehnologije. Razdeljeno je na štiri zaključene vsebinske sklope oziroma dele. Prvi in drugi del predstavljata programiranje CNC-stružnice in CNC-frezalnega stroja v G-kodi, ki je temelj za razumevanje CNC-programiranja. V tretjem in četrtem delu pa je obravnavano grafično programiranje. Vsak posamezni del vsebuje ukaze in programske funkcije za krmilnik EMCO SINUMERIK Operate 840D sl. Gradivo je pripravljeno tako, da so najprej predstavljene osnove in ukazi, ki so potrebni za pisanje enostavnih programov. Vaje so v gradivu obdelane kot primeri, da pa se jih rešiti tudi drugače, saj je izdelek možno izdelati na več načinov.

Mavrin D., Šubic T., Leskovar Mesarič P.: Meso in mesni izdelki; Pipinova knjiga. Namenjen v prvi vrsti dijakom v programu Mesar, saj zajema celoten proces, od razseka mesa, izdelave mesnin do njihove prodaje. Potrjen je tudi za dijake programa Živilsko prehranski tehnik, prav pa bo prišel vsem, ki se ukvarjajo z mesnopredelovalno dejavnostjo. Učbenik odlikujejo bogato slikovno gradivo ter vrsta aktivnosti za utrjevanje in dodatno razmišljanje.

Repnik S.: Turizem za sodobni čas; založba DZS. Učbenik predstavlja značilnosti sicer zelo raznolikega in hitro razvijajočega se področja turizma ter bo koristen vir znanja za izobraževalne programe gostinstva in turizma.

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje