Kolegialna presoja kakovosti slovenskega sistema srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja

6. junij 2023

Svet Evropske unije je novembra 2020 v Uradnem listu Evropske unije objavil Priporočilo Sveta o poklicnem izobraževanju in usposabljanju (PIU) za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost, v katerem je mrežo EQAVET pozval k razvoju posebne metodologije za medsebojne strokovne preglede med državami članicami. Namen medsebojnih pregledov je podpreti izboljšanje in preglednost ureditev v povezavi z zagotavljanjem kakovosti sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja držav članic.

GD EMPL (Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje – oddelek Evropske komisije, ki je odgovoren za politiko EU o zaposlovanju, socialnih zadevah, spretnostih, mobilnosti delovne sile in s tem povezane programe financiranja EU) in Sekretariat EQAVET sta se leta 2021 dogovorila o skupni metodologiji medsebojnih pregledov in jo predstavila v priročniku.

Nacionalne referenčne točke za zagotavljanje kakovosti (NRP-ji EQAVET) 21 držav članic, med katerimi je bila tudi Slovenija, smo se strinjale, da bomo sodelovale v prvi fazi medsebojnih pregledov.

Tema strokovnega pregleda v Sloveniji je bila Nacionalni sistem podpore srednjim poklicnim in strokovnim šolam pri njihovem internem upravljanju s kakovostjo. Strokovni pregled so opravili predstavniki NRP-jev EQAVET iz Avstrije, Grčije, Hrvaške, Irske, Nemčije in Nizozemske, pod mentorstvom evropske ekspertinje. Strokovni pregled sta koordinirala NRP EQAVET v Sloveniji in Sekretariat EQAVET.

Strokovni pregled v skladu z metodologijo poteka v več zaporednih fazah. V pripravljalni fazi je Slovenija pripravila samoevalvacijsko poročilo, na osnovi katerega smo v sodelovanju s Sekretariatom EQAVET zasnovali presojevalni obisk, ki je potekal 1. in 2. junija 2023, v KULT-u 316 na BIC-u Ljubljana. Na presojevalnem obisku so poleg NRP EQAVET na Centru RS za poklicno izobraževanje s svojimi predstavitvami in v intervjujih sodelovali predstavniki štirih slovenskih srednjih poklicnih in strokovnih šol/šolskih centrov, predstavniki Sektorja za kakovost in analize Urada RS za razvoj in kakovost izobraževanja na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje ter predstavnik Državnega izpitnega centra. Sekretariat EQAVET nam je, kot vsaki državi omogočil tudi strokovno podporo objektivne nacionalne ekspertinje, ki je v času priprav in samega strokovnega pregleda sodelovala z NRP EQAVET.

Ob zaključku obiska smo prejeli prvo povratno informacijo tima presojevalcev, končno evalvacijsko poročilo pa bo na voljo v roku enega meseca. Evalvacijske ugotovitve bodo pomemben vir načrtovanja in udejanjanja izboljšav nacionalnega sistema podpore srednjim poklicnim in strokovnim šolam pri njihovem internem zagotavljanju in razvoju kakovosti.

Vsem sodelujočim se najlepše zahvaljujemo za odprto podelitev svojega ekspertnega znanja in prispevek k prijetnemu vzdušju.

Presojevalni pregledi vseh 21 držav članic so predstavljeni na spletni strani Evropske komisije.

z-library Z-Library project. Free ebooks Library z-lib project

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje