Javni razpis za sodelovanje srednjih poklicnih in strokovnih šol v programu Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih 2016 in 2017

1. julij 2016

V Uradnem listu RS (št. 47/2016 z dne 1.7.2016) je objavljen Javni razpis srednjim poklicnim in strokovnim šolam za sodelovanje v programu »Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih 2016 in 2017«.  Javni razpis je sestavni del neposredne potrditve operacije – programa »Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih 2016-2022«, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Operacijo delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada (80 %) in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport kot posredniški organ (20 %).

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločbo (št. 10-2/2/MIZŠ/0, št. dok. 303-19/2016/6) o dodelitvi sredstev v višini 3.000.000,00 EUR. Vrednost Javnega razpisa za proračunsko obdobje 2016/17 je 750.545,42 EUR, od tega za leto 2016 300.213,33 EUR in za leto 2017 450.332,09 EUR. Operacijo izvaja Center RS za poklicno izobraževanje.

Namen operacije je zagotoviti učiteljem in drugim strokovnim sodelavcem iz poklicnih in strokovnih šol osveževanje kompetenc. Cilj in pričakovani rezultat operacije je dvig usposobljenosti in izboljšanje kompetenc strokovnega kadra in izvajalcev, vključenih v sistem poklicnega izobraževanja, ter posledično izboljšanje kakovosti in odzivnosti sistema izobraževanja in usposabljanja na potrebe trga dela. Operacija vzpostavlja posebno obliko krožnega zaposlovanja med delom in usposabljanjem. V okviru krožnega zaposlovanja se bodo učitelji oziroma strokovni delavci poklicnih in strokovnih šol pri delodajalcih udeležili usposabljanja, v tem času pa jih bodo v šolah lahko nadomeščali bodisi strokovnjaki iz gostiteljskega podjetja ali usposobljene brezposelne osebe.

Po tem javnem razpisu se bo sofinanciral del stroškov izvedbe programov krožnega zaposlovanja, pri čemer ena enota izvedbe programa krožnega zaposlovanja vključuje izvedbo naslednjih aktivnosti:

 • pri delodajalcu izvedeno usposabljanje učitelja oziroma strokovnega delavca, v obsegu delovne obveznosti dveh ali štirih mesecev za polni delovni čas,
 • v šoli izvedeno ustrezno in istočasno nadomeščanje tega učitelja oziroma strokovnega delavca v času njegove odsotnosti zaradi usposabljanja pri delodajalcu, in sicer s strokovnjakom s strani gostiteljskega delodajalca ali z ustrezno izobraženo in usposobljeno brezposelno osebo, v obsegu delovne obveznosti dveh ali štirih mesecev za polni delovni čas.

Predvideno obdobje za izvajanje krožnih zaposlovanj je od 1. 9. 2016 do 31. 10. 2017. Pri tem 1. 9. 2016 pomeni prvi možni datum pričetka usposabljanja in nadomeščanja ter 31. 10. 2017 zadnji možni datum zaključka usposabljanja in nadomeščanja.

Javni razpis bo odprt od dneva objave do 30. 6. 2017. Obdobje upravičenih stroškov je od 1. 9. 2016 do 31. 10. 2017, obdobje upravičenih izdatkov pa od 1. 9. 2016 do 20. 11. 2017.

Ostala podrobna določila so objavljena v Javnem razpisu.

Informativni dan bo 25. 8. 2016 na Centru RS za poklicno izobraževanje.

Зеркало на официальный сайт Вавада — надежный ресурс, чтобы продолжить игру в случае блокировки домена.

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje