FIZ- Festival izobraževanja in zaposlovanja

26. januar 2010

FIZ je potekal v petek 15.1. 2010 na celjskem sejmišču

Prvi Festival izobraževanja in zaposlovanja, ki so ga soorganizirali OOZ Celje, ZRSZ OS Celje in Družba Celjski sejem d.d. je že ob odprtju presegel pričakovanja organizatorjev, saj so sejmišče preplavili obiskovalci.  33 delodajalcev in ponudnikov izobraževanja ter 13 obrtnikov in podjetnikov – članov OOZ Celje, ki so predstavljali svoje poklice in karierno pot, so udeležencem dogodka nudili informacije o nadaljnjem izobraževanju, kariernih in zaposlitvenih možnostih, podjetja pa so predstavila svoje kadrovske potrebe in znanja, ki jih pričakujejo od svojih bodočih sodelavcev.

Na odprtem odru so se predstavljale šole, na spremljevalnih dogodkih pa so obiskovalci napolnili tudi zadnje kotičke male kongresne dvorane z več kot 230 sedeži.

Osnovnošolci so se udeležili predavanj na temo promocije poklicev v izvedbi Martine Rečnik, sekretarke OOZ Celje. Misel iz ene od izpolnjenih anket: »Odlična je ideja za tak festival in predstavitev poklicev. Želim, da bi ta dogodek še potekal kdaj v Celju.« Obiskana so bila tudi predavanja na temo Kako iskati zaposlitev in E-svetovanje v izvedbi ZRSZ OS Celje.

V okviru festivala je potekala tudi okrogla miza 3. tradicionalna z delovnim naslovom Izbira poklica – Izziv za prihodnost. Osnovna tema že 3. tradicionalne okrogle mize je bila pridobivanje znanj za življenje in delo v prihodnosti, ko se bodo mladostniki vključili v trg dela in krojili našo skupno prihodnost že čez nekaj let. Osnovnošolci, dijaki in študentje so vključeni v različne izobraževalne programe. Vsi vedo, da se bodo iz osnovne šole vpisali v srednje, iz srednje na terciarno stopnjo izobraževanja, prav malo pa jih je tistih, ki razmišljajo o tem, kaj bodo v življenju delali. Po anketah, izvedenih v letih 2008 in 2009, jih konec meseca oktobra zelo malo že pozna odločitev kam in zakaj na naslednjo stopnjo izobraževanja.

Vsebinska izhodišča okrogle mize, ki jo je vodila mag. Tatjana Štinek OOZ Celje, so podali:

 • Mag. Renata Zupanc – Grom– Ministrstvo za šolstvo in šport; vodja sektorja za srednje šolstvo.
 • G. Elido Bandelj  – direktor Centra RS za poklicno izobraževanje.
 • G. Miran Gracer – predsednik Območne-obrtno podjetniške zbornice Celje, direktor podjetja Grafika Gracer, d.o.o. Potrebe obrtnikov in podjetnikov.
 • Ga. Mateja Zorko – svetovalna delavka OŠ Hudinja. Stanje v osnovnih šolah.
 • Ga. Viljana Brinovec – vodja centrale učnih podjetij Slovenije. Primer simulacije realnega poslovanja podjetij.
 • G. Igor Dosedla – direktor Šolskega Centra Celje. Vključevanje šolskega sistema v obstoječo problematiko.

Že v uvodnih prispevkih so se druga za drugo nizale naslednje ugotovitve, vprašanja in dileme:

 • Kaj podjetniki in obrtniki poleg strokovnega znanja pričakujejo od bodočih sodelavcev?
 • Kako se mladostniki seznanjajo s poklici?
 • Ali je dovolj časa namenjeno spoznavanju samega sebe, svojih prednosti in slabosti?
 • Ali so vsebine kot poklici in podjetništvo sploh integrirane v učne načrte šol?
 • Ali mladostniki poznajo trg dela?
 • Kako se spoznavajo s podjetništvom?
 • Kako se z obstoječo problematiko spopadajo na srednjih šolah?
 • Kakšna je vloga šolskega sistema pri izbiri poklica?
 • Ali lahko primere dobre prakse kot so učna podjetja na srednjih ekonomskih šolah prenesemo tudi na druge srednje šole?
 • Kako lahko podporne institucije za podjetništvo in lokalne skupnosti prispevajo k promociji poklicev?

Na okrogli mizi se je potrdilo, da je mogoče obstoječe stanje preseči z jasnimi usmeritvami in integracijo vsebin tako imenovanih «znanj za življenje« v učne načrte in s kontinuiteto vgrajeno v celotno izobraževalno vertikalo. Gostje in udeleženci smo izoblikovali naslednje zaključke oziroma pobude, ki jih posredujemo  Ministrstvu za gospodarstvo, Ministrstvu za šolstvo in šport, Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, JAPTI, ZRSZ, CPI; Zavodu RS za šolstvo območna enota Celje,OZS, RGZC, aktivu ravnateljev osnovnih in srednjih šol ter aktivu svetovalnih delavcev osnovnih in srednjih šol:

 • Že v prvi triadi osnovne šole je potrebno vključiti v učni program z določenim fondom šolskih ur seznanjanje s poklici in podjetništvom.
 • Zagotoviti je potrebno kontinuiteto pridobivanja »znanj za življenje« v celotni izobrazbeni vertikali.
 • Vsi socialni partnerji bi morali izvajati aktivnosti za spremembo javnega mnenja o vseh tistih poklicih, za izbiro katerih se mladostniki ne odločajo, so pa nujno potrebni za delovanje vsake družbe, o odnosu do dela, vrednot.
 • Vsi partnerji, ki kakorkoli vplivamo na trg dela ( ZRSZ, OOZ, RGZ,OZS,GZS, nosilci znanja) menimo, da bi se morali še v večji meri razvijati in izvajati projekti s področja seznanjanja s poklici in razvoja podjetniške miselnosti, ki bi vključevali tako starše kot mladostnike.

Udeleženci okrogle mize so bili enotnega mnenja, da je potrebno z ukrepi na nivoju države začeti takoj. Glede na obseg in širino izpostavljene problematike pa so se organizatorji odločili, da bodo na naslednji 4. okrogli mizi preverili ali so naredili kakšen korak naprej in ali so že doseženi kakšni rezultati ter glede na ugotovljeno stanje predlagali nadaljnje ukrepe.

Na predavanju Kako lahko tudi vi iz sebe naredite uveljavljeno in cenjeno blagovno znamko mag. Aleša Lisca, direktorja podjetja Lisac&Lisac, je ta udeležencem svetoval, da naj si  izberejo področje na katerem želijo biti najboljši in delajo načrtno na razvoju tega področja. Za razvoj uspešne blagovne znamke, tudi  osebnostne, je potrebno ustvariti pravo zgodbo, biti pri tem pošten in delati tudi na fenomenu zaupanja.

Tisti obiskovalci, ki razmišljajo o samostojni podjetniški poti, pa so imeli priložnost marsikaj koristnega izvedeti  na predavanju mag. Tatjane Štinek, OOZ Celje z naslovom Na poti novih priložnosti. Udeležence je predvsem zanimal davčno/dohodninsko-finančni vidik, ter prednosti in slabosti posameznih oblik gospodarskega podjema v RS.

13 članov OOZ Celje – obrtnikov in podjetnikov, je svoje poklice ter svojo podjetniško pot približalo mladostnikom in vsem zainteresiranim. Predstavili so se s poklici grafični oblikovalec, frizer, klepar krovec, voznik, maser, pek, slaščičar, kozmetični tehnik, natakar, avtoserviser, avtoklepar katerim se je pridružila  domača in umetnostna obrt ter muzejska ulica obrtnikov. Med vtisi udeleženih članov prevladuje mnenje, da so zadovoljni z organizacijo in izvedbo dogodka, da ocenjujejo dogodek kot primeren način pridobitve informacij za šolajoče mladostnike in iskalce zaposlitve je s tovrstnimi aktivnostmi potrebno nadaljevati v prihodnje, da je dogodek izpolnil njihova pričakovanja in so veseli priložnosti za predstavitev svojega poklica. Tovrstnim predstavitvam svojega poklica pa se nameravajo odzvati tudi v prihodnje.

Glede na število udeležencev, pestrost  izobraževalne  ponudbe, predstavitve poklicev in zaposlitev lahko upravičeno trdimo, da je FIZ, ki je potekal  v petek 15.1. 2010 na celjskem sejmišču največji karierni dogodek v savinjski regiji 2010 in predvsem dobra popotnica za nadaljnje delo.

V Celju, 18.1.2010
Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje
Samostojna svetovalka: mag. Tatjana Štinek

z-library Z-Library project. Free ebooks Library z-lib project

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje