Novice in dogodki

Prijava na E-novice
Зеркало на официальный сайт Вавада — надежный ресурс, чтобы продолжить игру в случае блокировки домена.
23. 12. 2021
Nastaja pet modulov na področju velnesa

V projektu WeSkill, v katerem se ukvarjamo razvojem kompetenc na področju velnesa, smo zaključili z analizo primanjkljaja najpomembnejših vrzeli v spretnostih in kompetencah zaposlenih v sektorju zdravilišč in dobrega počutja.

preberi novico
20. 12. 2021
Začetek Twinning projekta v Severni Makedoniji

1. decembra 2021 je v Severni Makedoniji potekalo prvo srečanje nadzornega odbora Twinning projekta “Nadaljnja podpora implementaciji nacionalnega ogrodja kvalifikacij“, v katerem kot partner sodeluje tudi Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje.

preberi novico
14. 12. 2021
Sprejet predlog priporočil Sveta o mikrokvalifikacijah za vseživljenjsko učenje in zaposljivost

Evropska komisija je 10. 12. 2021 sprejela predlog za priporočila Sveta o mikrokvalifikacijah za vseživljenjsko učenje in zaposljivost. Sprejetje predloga o mikrokvalifikacijah je bilo predvideno v Programu znanj in spretnosti za Evropo in Akcijskem načrtu evropskega stebra socialnih pravic ter tudi na nedavni Mednarodni konferenci o Mikrokvalifikacijah, kjer so bili predstavljeni rezultati Cedefopove raziskave o ...

preberi novico
8. 12. 2021
Zasedanje sveta ministrov za izobraževanje

29. in 30. novembra se je v Bruslju sestal svet ministrov za izobraževanje, ki mu predseduje ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec. Sprejeli so novo resolucijo o Evropski strategiji za izobraževanje odraslih 2030, nov Strateški okvir za evropski izobraževalni prostor, Priporočila o kombiniranem učenju in resolucijo Sveta o delovnem načrtu za strategijo EU za mlade.

preberi novico
8. 12. 2021
Novi NPK-ji

Podajamo pet najnovejših nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) za katere so bili v letu 2021 izpolnjeni vsi pogoji za pridobitev NPK certifikata, kar pomeni, da so že izbrane organizacije, ki omogočajo svetovanje in pridobitev NPK ter imenovani člani komisij za preverjanje in potrjevanje NPK.

preberi novico
29. 11. 2021
CEDEFOP-ov tematski povzetek: Spreminjanje našega pogleda na učenje

Spodbujanje učenja na delovnem mestu, je že kar nekaj časa pomembna usmeritev Evrope. S tem se Evropejcem zagotovi znanja in spretnosti, ki jih bodo potrebovali v prihodnjih letih na delovnih mestih. Izpolnjevanje potreb po znanjih in spretnostih je že dolgo na agendi delodajalcev in oblikovalcev politik, vse bolj pa se izraža potreba po vlaganju v ...

preberi novico
29. 11. 2021
Spletna strokovna razprava: Krepitev socialne vključenosti v izobraževanju: ugotovitve projekta STAIRS

V četrtek, 25. 11. 2021 smo partnerji (Center RS za poklicno izobraževanje in Pedagoški Inštitut) v Erasmus+ projektu STAIRS, v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki na področju inkluzije izvedli spletno strokovno razpravo: Krepitev socialne vključenosti v izobraževanju: ugotovitve projekta STAIRS. Udeležencem strokovne razprave smo predstavili Nacionalni prilagoditveni načrt, ki je podlaga za prenos dobrih praks Irske ...

preberi novico
24. 11. 2021
Chaise – razvoj blockchain (tehnologija veriženja podatkovnih blokov) veščin

Na projektu Chaise smo pripravili drugo številko novičnika v katerem lahko najdete: Najnovejša poročila in rezultate projekta Zanimive dogodke, ki se jih lahko udeležite in publikacije, ki jih lahko preberete Predstavitev treh konzorcijskih partnerjev (med njimi je tudi predstavitev CPI-ja) Novice iz sorodnih pobud o digitalnih in blockchain pobudah Prihajajoče aktivnosti na tem področju Podrobnosti ...

preberi novico
2. 11. 2021
Usposabljanje v okviru študijskih skupin izobraževalnega programa EKONOMSKI TEHNIK

V sredo, 20. in v petek, 22. oktobra 2021 je potekalo usposabljanje v okviru študijske skupine ekonomski tehnik. Potekalo je na daljavo v okolju zoom. Program je zajemal aktualno problematiko in umeščanje digitalne kompetence v izobraževalni program ekonomski tehnik: Eksterna matura 2. predmeta-gospodarstvo Državno tekmovanje iz gospodarstva Trženje in socialna omrežja Povezava projekta Spirit s ...

preberi novico
22. 10. 2021
Kulturni bazar v Mariboru

Vabimo vas na nacionalno medresorsko strokovno usposabljanje Kulturni bazar v regiji, ki se bo odvijal 15. novembra 2021 v SNG Maribor. Tretji bienalni celodnevni dogodek je najbolj namenjen strokovnim delavkam in delavcem v vzgoji in  izobraževanju ter kulturi, ki jim tovrstna znanja omogočajo ovrednotenje pomembnosti kulturno-umetnostne vzgoje med učenci, dijaki, študenti ter drugimi zainteresiranimi za ...

preberi novico
18. 10. 2021
Seminar za mentorje učnih podjetij

Centrala učnih podjetij Slovenije je v četrtek, 14. 10. 2021 in petek, 15. 10. 2021, na Ekonomski šoli Celje v okviru projekta »Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativno vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022« uspešno izvedla usposabljanje “Nadgradnja pedagoških in strokovnih znanj za mentorje učnih podjetij”. Teme so bile aktualne in ...

preberi novico
15. 10. 2021
Uspešno izpeljana zaključna konferenca ESS projekta »Prenova poklicnega izobraževanja v letih 2016 – 2021«

CPI je uspešno izpeljal zaključno konferenco, ki je potekala v okolju Zoom, v torek, 12. 10. 2021. Namenjena je bila predstavitvi rezultatov projekta »Prenova poklicnega izobraževanja 2016 – 2021«, katerega temeljni namen je bil prenova srednjega poklicnega izobraževanja s poudarkom na razvoju vajeniške oblike izobraževanja, krepitvi sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev v izobraževalnem procesu, na vzpostavitvi inovativnih učnih okolij in vpeljavi pedagoških praks v podporo individualnemu razvoju posameznika.

preberi novico
6. 10. 2021
Cedefop izdal poročilo o Sloveniji

Cedefop je za  Slovenijo, kot predsedujočo državo, pripravil izčrpen opis poklicnega in strokovnega  izobraževanja, ki prispeva k boljšemu razumevanju tega področja izobraževanja v Sloveniji. Slovenija ima močno tradicijo poklicnega in strokovnega izobraževanja, vključenost v srednješolsko izobraževanju je najvišja v EU. Poklicno in strokovno izobraževanje je privlačno, prilagodljivo in omogoča različne načine učenja, možnosti napredovanja za ...

preberi novico
4. 10. 2021
Srečanje generalnih direktorjev za poklicno in strokovno izobraževanje (DGVT) 

Dvodnevno srečanje generalnih direktorjev DGVT (4. in 5. oktober 2021) je usmerjeno k izboljšanju izvajanja ciljev Priporočil Sveta EU o poklicnem izobraževanju in usposabljanju za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost, ki skupaj z Osnabrüško deklaracijo o poklicnem izobraževanju in usposabljanju podpirata razvoju kulture vseživljenjskega učenja.  Cilj dogodka je spodbuditi razpravo o poklicnem in strokovnem ...

preberi novico
30. 9. 2021
Skillset and Match, september 2021

Osrednja tema septembrske številke Cedefopove revije Skillset and match je prihodnost dela in napovedovanje potreb po spretnosti in znanju, ki jih bodo mlade generacije potrebovale v prihodnosti, ter možnosti podpore, ki nam jo lahko pri tem nudijo spletna orodja in raziskave. Na strani, namenjeni predstavitvi praks v državah članicah, septembrska številka izpostavlja odzivnost in inkluzivnost ...

preberi novico
29. 9. 2021
Euroskills 2021 je končan!

Slovenska ekipa je znova uspešno prikazala poklicne veščine in spretnosti na tekmovanju EuroSkills, ki je v dneh med 23. in 25. septembrom 2021 potekalo v avstrijskem Gradcu.

preberi novico
27. 9. 2021
Raziskava Cedefop: Pregled in prenova kvalifikacij - Razvoj metodologij za analiziranje in primerjavo učnih izidov

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP) je v okviru projekta »Primerjava kvalifikacij v poklicnem izobraževanju in usposabljanju« izvedel raziskavo, ki bo prispevala k razvoju metodologij za analizo in primerjavo vsebine (učnih izidov) in profilov kvalifikacij ter izobraževalnih programov v poklicnem izobraževanju. V preteklih raziskavah je bilo mnogo truda vloženega v analizo in primerjavo institucij ...

preberi novico
17. 9. 2021
Nova publikacija na temo kakovosti in učinkovitosti vajeništva (CEDEFOP)

Cedefopova publikacija se osredotoča na izboljšanje kakovosti in učinkovitosti vajeništva s poudarkom na dveh področjih: večja skladnost učnih ciljev s potrebami trga dela ter priprava in podajanje učnih vsebin za izvajanje usposabljanja na delovnem mestu. Cedefop poudarja, da se aktualne prakse posameznih držav članic EU na vsakemu izmed omenjenih področij zelo razlikujejo in ugotavlja, da ...

preberi novico
16. 9. 2021
Napovedovanje potreb po spretnostih v ospredju CEDEFOP-ovega prispevka na konferenci o izobraževanju odraslih

Slovenija je v okviru predsedovanja Evropski uniji gostila konference z naslovom »Izobraževanje odraslih odločno odgovarja na izzive prihodnosti«. Evropski predstavniki s področja izobraževanja odraslih, dela in gospodarstva, predstavniki držav članic EU ter predstavniki institucij Unesca in Evropske komisije so se zavzeli za nujno povečanje števila vključenih v izobraževanje odraslih, vzpostavitev prilagodljivega sistema vseživljenjskega učenja in ...

preberi novico
13. 9. 2021
Razvoj sistema NPK

V okviru operacije Dvig kakovosti sistema vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenih znanj smo 9. septembra 2021 izvedli delavnico svetovalcev za razvoj in implementacijo sistema NPK z namenom zagotavljanja kakovosti razvoja katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti za NPK. V okviru delavnice so svetovalci iz Centra RS za poklicno izobraževanje in Državnega izpitnega centra pregledali stanje ...

preberi novico
10. 9. 2021
Predtekmovanja za Euroskills 2022 se nadaljujejo

Po že izvedenem predtekmovanju v kamnoseštvu na Festivalu kamna se predtekmovanja za SlovenijaSkills 2022 nadaljujejo. Mozirski gaj bo v petek, 17. septembra v okviru Pokala mozirski tulipan gostil predtekmovanje v cvetličarstvu za SloveniaSkills 2022.

preberi novico
9. 9. 2021
"Ulica obrti" na MOS Celje

Letošnji Mednarodni obrtni sejem v Celju (MOS) bo potekal med 15. in 19. septembrom. Na Ulici obrti bodo predstavljeni različni obrtni poklici. Učenci, ki si boro predstavitve ogledali, bodo imeli priložnost, da se aktivno vključijo v izdelavo izdelka, ozrioma storitve.

preberi novico
8. 9. 2021
Odštevamo dneve do tekmovanja Euroskills 2021

Vznemirjeno odštevamo dneve do EuroSkills 2021, ki ga po vseh preprekah prav nestrpno pričakujemo. Naši tekmovalci se uspešno pripravljajo, da bodo med 22. in 26. 9. 2021 v Gradcu pokazali vse svoje spretnosti. Ogled tekmovanja je za obiskovalce brezplačen, potrebna pa je registracija prek spleta.

preberi novico
6. 9. 2021
Tedni vseživljenjskega učenja 2021

V okviru TVU bo Ljudska univerza Kranj v sredo, 15. septembra 2021, med 9.00 in 17.00 uro organizirala enodnevni dogodek Parada učenja. Dogodek bodo soustvarjale različne organizacije, društva, šole, med njimi tudi CPI, ki bo predstavil NPK, SOK, Europass in Refernet.

preberi novico
27. 8. 2021
Pregled razvoja socialnih politik, politik trga dela in enakih možnosti za obdobje 2000-2020 (UMAR)

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) je pripravil pregled razvoja socialnih politik, politik trga dela in enakih možnosti za obdobje 2000-2020 Z namenom zvišanja socialnih standardov v članicah Evropske unije s primernimi, dostopnimi in finančno vzdržnimi sistemi socialne zaščite ter z ustreznimi politikami trga dela in enakih možnosti za večjo blaginjo Evropejcev predvsem ...

obišči stran
24. 8. 2021
Tokratni CEDEFOP-ov kratki povzetek (Briefing Note) se osredotoča na analizo in primerjavo poklicnih kvalifikacij

V podporo izvajanju politik za krepitev preglednosti kvalifikacij je Cedefop pripravil študijo metod za analiziranje in primerjanje poklicnih kvalifikacij, med katerimi so v državah članicah še vedno velike razlike. V povzetku sta podrobneje predstavljena glavna cilja (povečati primerjalnost kvalifikacij in izboljšati povratne informacije med poklicnim izobraževanjem in trgom dela), ukrepi za uresničevanje omenjenih ciljev in ...

preberi novico
23. 8. 2021
7. konferenca ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov: "Pedagoško vodenje za dvig kakovosti in učinkovitosti"

V organizaciji MIZŠ in Zavoda RS za šolstvo se danes pričenja 7. konferenca ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov. Dogodek bo letošnje leto potekal v  sklopu aktivnosti, ki so umeščene v predsedovanje Republike Slovenije Evropski uniji. Glede na epidemiološko stanje v državi bo konferenca potekala v 3 izvedbah, in sicer 23., 24. in 25. avgusta 2021. Glavni namen ...

preberi novico
4. 8. 2021
Slovensko predsedovanje Svetu EU v ospredju CEDEFOP julijskega novičnika

CEDEFOP v aktualnem julijskem novičniku tokrat izpostavlja predsedovanje Slovenije Svetu EU, ki si med prednostnimi nalogami ob upoštevanju demografskih izzivov prizadeva za okrevanje EU po COVID-19 pandemiji, z upoštevanjem digitalnega, zelenega in pravičnega prehoda. Osrednjo temo dopolnjujejo tudi druge novice, med katerimi je izpostavljena brošura Spotlight on VET Slovenia, ki na štirih straneh povzema slovenski ...

preberi novico
15. 7. 2021
Sistem Nacionalnih poklicnih kvalifikacij: alternativna in hitrejša pot do kompetentnih kadrov v gradbeništvu

V junijski številki revije “Glas Gospodarstva – Gradnje”, ki jo izdaja Gospodarska zbornica Slovenije, je predsednica Področnega odbora za poklicne standarde za Gradbeništvo in rudarstvo, ga. Valentina Kuzma govorila o izobraževanju na področju gradbeništva in zagotavljanju kompetentnega kadra na omenjenem področju. V prispevku je opisala tudi pomen nacionalnih poklicnih kvalifikacij za področje gradbeništva, ki omogoča ...

preberi novico
14. 7. 2021
EPALE spletna razprava o aktivnem staranju in življenjskih prehodih

15. julija 2021 ob 10. uri bo EPALE v živo prenašal razpravo o aktivnem staranju in življenjskih prehodih, nato pa bo sledila pisna razprava, kjer so zaželeni in dobrodošli vaši prispevki, mnenja, komentarji in vprašanja. Pisno razpravo bo vodila EAEA. Toplo vas vabimo, da delite svoje izkušnje, vtise, menja, izzive in pobude o aktivnem staranju, ...

preberi novico
13. 7. 2021
EON XR platforma za izobraževanje – možnost pridobitve licence za testiranje

CPI je od ustvarjalcev Vzorčnega mesta v Velenju pridobil možnost, da zainteresiranim strokovnim delavcem v poklicnem izobraževanju, pridobi licenco za ustvarjanje na EON XR platformi za izobraževanje in usposabljanje. Število licenc je omejeno. Svoj interes za brezplačno testiranje in potrebne podatke (ime in priimek, elektronski naslov in ime organizacije, v kateri ste zaposleni) lahko posredujete do 16. 7. 2021 na e-naslov: mihaela.zveglic@cpi.si. Za vas bomo pripravili izjavo za posredovanje vaših podatkov in vam omogočili dostop preizkušanja izobraževanja prihodnosti.

preberi novico
6. 7. 2021
CHAISE - oblikovanje evropske strategije za razvoj blockchain veščin

V projektu sodeluje 23 partnerjev iz industrije, visokošolskega sektorja, poklicnega izobraževanja in evropskih mrež za priznavanje kvalifikacij, ki so si zastavili cilj ustanoviti Evropsko zvezo za sektorske spretnosti (SSA) za Blockchain tehnologije. V projektu bomo vzpostavili metodologijo za sistematično dokumentiranje in napovedovanje potreb na trgu dela po »blockchain« veščinah in izboljšanja kakovosti, ustreznosti in odzivnosti ...

preberi novico
5. 7. 2021
Skrivnosti animatorja na Kulturnem bazarju

Ste se kdaj spotaknili ob lastne vezalke? Morda pa so bile to vezalke z dušo, po latinsko je duša »anima«. In če lahko oživijo vezalke, lahko oživimo oz. »animiramo« še marsikaj. Samo skrivnosti animatorja moramo poznati.

preberi novico
30. 6. 2021
Raziskava ETF o mikrodokazilih

Tradicionalno izobraževalno okolje se hitro spreminja. Vse večja konkurenčnost na trgu dela vodi v to, da učeči se posamezniki čedalje bolj iščejo hitre poti za pridobivanje novih veščin in kompetenc. ETF (Evropska fundacija za usposabljanje) je v ta namen pripravila raziskavo, s katero želi izvedeti, v kolikšni meri so učenci, izvajalci izobraževanja in podjetja seznanjeni ...

preberi novico
16. 6. 2021
CRUM – učna mesta v šolskem letu 2020/2021

V šolskem letu 2020/2021 je po podatkih v CRUM, 512 poslovnih subjektov ponujalo skupno 4627 verificiranih učnih delovnih mest za programe srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja. Od tega je bilo 3.953 (85 %) namenjeno PUD in 674 (15 %) vajeništvu.

preberi novico
7. 6. 2021
Kulturni bazar 2021

Odprte so prijave na letošnji Kulturni bazar, ki bo potekal 29. junija 2021 v Cankarjevam domu v Ljubljani. Kulturni bazar je največje strokovno usposabljanje na področju kulturno-umetnostne vzgoje v Sloveniji in letos vključuje več kot 40 različnih dogodkov. Med njimi je tudi predstavitev Skrivnosti animatorja, ki smo jo pripravili na CPI. Na njej bomo predstavili ...

preberi novico
3. 6. 2021
Medijska pismenost za odrasle – zakaj je pomembna prav zdaj?

Vabimo vas na prihajajočo spletno razpravo EPALE, kjer bo v središču medijska pismenost pri učenju odraslih, tako s splošnih kot tudi praktičnih vidikov. Prispevajte svoja stališča in izkušnje o pomembnih temah, ki jih mora naslavljati izobraževanje o medijski pismenosti za učeče se odrasle. Pridružite se nam na spletni razpravi, ki bo potekala v torek, 22. ...

preberi novico
26. 5. 2021
Novi učbeniki za zdravstveno nego in energetiko

Na seji 21. 5. 2021 je Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje sprejel tri nove učbenike, ki bodo obogatili ponudbo učnih gradiv v izobraževalnih programih na področjih zdravstva in strojništva. Raspotnik P. V. in Fink A.: Zdravstvena nega pacienta 1 in 2. Grafenauer založba. Učbenika pokrivata vsebine obsežnega modula Zdravstvena nega in nujna ...

preberi novico
25. 5. 2021
Tekmovanje iz risanja projekcij in kotiranja (PIKO 2021)

Skupnost strojnih šol in Center RS za poklicno izobraževanje v šolskem letu 2021/22 razpisujeta tekmovanje iz risanja projekcij in kotiranja (PIKO 2021) za dijake srednjih šol. Tekmovanje bomo izvedli v mesecu septembru in oktobru 2021. Državna tekmovalna komisija PIKO objavlja razpis tekmovanja, prijavnico in pravilnik tekmovanja. Vabimo mentorje in dijake k sodelovanju. (Državna tekmovalna komisija ...

preberi novico
21. 5. 2021
Dopolnitev CRUM

Centralni register učnih mest po novem obsega podatke vseh treh zbornic o verificiranih učnih mestih za PUD in vajeništvo.

preberi novico
28. 4. 2021
Zaključna konferenca projekta ImproVET

V petek, 23. aprila 2021 se je s konferenco v spletnem okolju zaključilo dvoletno sodelovanje partnerjev iz Hrvaške in Slovenije na projektu ImproVET. Glavna rezultata projekta sta skupni profil kvalifikacije strojni tehnik in kurikulum za izbrane enote učnih izidov.

preberi novico
22. 4. 2021
Nova podoba spletne strani Moja izbira

Spletna stran Moja izbira, ki je namenjena karierni orientaciji mladih, je prenovljena. Uporabnikom smo jo skušali približati z osveženo in privlačno grafično podobo, s krajšimi in enostavnejšimi opisi poklicev ter aktualiziranimi podatki o izvajalcih srednješolskih izobraževalnih programov.

preberi novico
21. 4. 2021
Community of European VET practitioners

Evropska komisija preko platforme EPALE odpira nov prostor za izmenjavo informacij in dobrih praks med izvajalci in strokovnjaki s področja poklicnega in strokovnega izobraževanja - Communitinty of VET practitioners (CoP). Cilj nove platforme, ki bo delovala v sklopu platforme EPALE, je okrepiti skupnost poklicnega izobraževanja in usposabljanja po Evropi in pomagati vsem, ki razvijajo veščine mladih in odraslih za trg dela.

preberi novico
1. 4. 2021
Znanja in spretnosti zaposlenih na področja veriženja blokov - anketa

V projektu CHAISE nas zanimajo potrebna znanja in spretnosti, ki jih potrebujejo zaposleni s področja veriženja blokov, zato smo pripravili kratko spletno anketo. Ciljamo na podjetja, ki so že ali šele nameravajo uporabljati tehnologije veriženja blokov pri svojem poslovanju, ter na inštitucije, ki zagotavljajo izobraževanja in usposabljanja na tem področju.   Anketa se nahaja na ...

preberi novico
23. 3. 2021
Video izobraževalni program za konferenčno orodje ZOOM

Pred vami je video izobraževalni program za konferenčno orodje ZOOM, ki ga je pripravil Simon Grižonič. Program vas vodi skozi prijavo, prenos in namestitev programske opreme ter osnovne nastavitve programa. Vsi postopki so prikazani za šolske licence Arnes ZOOM. V nadaljevanju so prestavljene metode za ustvarjanje srečanj, tako planiranih kakor neplaniranih ter pomembne nastavitve za ...

preberi novico
4. 3. 2021
Program usposabljanja mentorjev

Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje je na decembrski seji sprejel nov program za usposabljanje mentorjev dijakom na praktičnem usposabljanju z delom in študentom na praktičnem izobraževanju.

preberi novico
5. 2. 2021
Intervju - Izzivi PSI v času epidemije

"Posledice dolgotrajnega šolanja na daljavo so že vidne!" opozarjajo strokovnjaki različnih področij. Objavljamo povezave do dveh intervjujev, v katerih so o izzivih poklicno strokovnega izobraževanja v času epidemije in posledično slabši poklicni usposobljenosti dijakov spregovorili predstavniki CPI in drugi strokovnjaki.

preberi novico
4. 2. 2021
Euroskills 2021 v septembru

Z današnjim dnem je uradno potrjeno, da je nov termin tekmovanja EuroSkills od 22. do 26. 9. 2021, s čimer se je tekmovanje EuroSkills 2020 preimenovalo na EuroSkills 2021.

preberi novico
1. 2. 2021
Posvet vodstvenih delavcev ZŠD

Zveza srednjih šol in dijaških domov Slovenije je v petek, 29. januar 2021 organizirala posvet, na katerem so bili izpostavljeni nekateri izzivi šolanja na daljavo, poleg tega pa še novosti v zakonodaji, ki vplivajo na delo šol.

preberi novico
28. 1. 2021
World Skills France odpira Skills TV

Začenja se World Skills TV avantura! World Skills Francija odpira novo spletno mesto, ki bo na enem mestu povezalo vse deležnike, ki se trudijo za promocijo poklicnih spretnosti in veščin, ter spodbujajo tekomovanja mladih talentov v različnih poklicnih panogah.

preberi novico
18. 1. 2021
Do 13. Informative še teden dni

Točno teden dni je do 13. Informative ONLINE, ki se bo to leto odvijala na spletnem mestu www.informativa.si! Vstop v virtualni sejem izobraževanja in poklicev bo brezplačen in enostaven ter varen!

preberi novico

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje