7. državno tekmovanje projekcije in kotiranje - PIKO 2021

 • Logotip tekmovanja PIKO (projekcije in kotiranje)
10. november 2021

Skupnost strojnih šol in Center RS za poklicno izobraževanje sta v sodelovanju s šolami izpeljala sedmo državno tekmovanje iz risanja projekcij in kotiranja – PIKO 2021.

Na tekmovanju so sodelovali dijaki srednjih šol tehniške usmeritve, ki se izobražujejo po programih SPI, SSI in PTI, in sicer na področjih strojništva, mehatronike, lesarstva in dijaki tehniške gimnazije.

Tekmovanje je potekalo na dveh ravneh, in sicer na šolski ravni ter državni ravni. Cilji tekmovanja iz projekcij in kotiranja so predvsem širjenje, poglabljanje in nadgrajevanje znanja iz tehniškega komuniciranja, vključno s povezovanjem tehniškega komuniciranja z drugimi znanji, popularizacija tehnike ter spodbujanje mladih k razmišljanju, usmerjenemu v prakso, odločanju in boljši predstavljivosti v tehniki.

Državna tekmovalna komisija (DTK PIKO) v sestavi: Erika Broz Žižek, Marija Šibanc, Marjan Pograjc, Andrej Jakobčič in Damjana Pregeljc je s predstavniki Skupnosti strojnih šol, CPI in gostujoče šole državnega tekmovanja usklajeno sodelovala pri načrtovanju organizacije tekmovanja, pripravi tekmovalnih nalog in izvedbi tekmovanja.

V skladu z razpisom so 22. septembra 2021 na 22-ih tehniških šolah po Sloveniji potekala šolska tekmovanja PIKO, ki se jih je udeležilo 287 dijakov, sodelovalo je 25 mentorjev. Na vseh šolah so imenovali šolske tekmovalne komisije, ki so bdele nad potekom šolskega tekmovanja, zagotovile ocenjevanje in posredovanje rezultatov. Za dosežke na šolskem tekmovanju bo podeljenih 98 bronastih priznanj izbranim dijakom, ki so dosegli zadovoljivo mesto oziroma število točk.

Na državno tekmovanje se je uvrstilo 45 najboljših dijakov iz vseh prijavljenih srednjih šol, ki so izvedle šolsko predtekmovanje. Državno tekmovanje PIKO smo organizirali v četrtek, 21. oktobra 2021, gostil ga je Šolski center Slovenske Konjice – Zreče, Srednja poklicna in strokovna šola Zreče.

Po tekmovanju so člani državne tekmovalne komisije in mentorji, ki so bili organizirani v ocenjevalne pare, ocenili rešene naloge. Tekmovalci in nadzorni učitelji so si med tem časom ogledali naše priznano in uveljavljeno podjetje Unior d. d. Zreče.

Na zaključni slovesnosti je predsednica Erika Broz Žižek razglasila neuradne rezultate. Mag. Jasmina Mihelak Zupančič, ravnateljica – direktorica šolskega centra Slovenske Konjice – Zreče je podelila simbolične praktične nagrade najboljšim dijakom, najboljši trije so prejeli tudi komplete orodja Unior.

 

Nagrade za najboljše dosežke so prejeli: za 1. mesto Luka Vrtič iz ŠC Ptuj, Strojna šola za doseženih 83 točk, za 2. mesto Anej Šklebek, iz ŠC Celje, Srednja šola za strojništvo mehatroniko in medije, za doseženih 82 točk in za 3. mesto Miha Sladič iz ŠC Novo mesto, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola, za doseženih 77 točk.

Slika nagrajencev s tekmovanja PIKO 2021

Na sliki so z leve proti desni: Luka Vrtič (ŠC Ptuj, Strojna šola), Miha Sladič (ŠC Novo mesto, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola), Peter Ivančič ( ŠC Postojna, Srednja šola Postojna), Rade Blagojević ( Srednja šola Ravne), Urh Humar (ŠC Ljubljana, Srednja strojna in kemijska šola Ljubljana), Lan Kuharič (ŠC Ptuj, Strojna šola), Filip Budna (ŠC Krško – Sevnica, Srednja šola Krško), Benjamin Nurikič (Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje), Erika Broz Žižek (predsednica DTK), Jakob Pavlič (ŠC Krško – Sevnica, Srednja šola Krško), Matic Juršnik (TŠC Maribor, Srednja strojna šola) , Jasmina Mihelak Zupančič (direktorica – ravnateljica Šolskega centra Slovenske Konjice – Zreče).

Vsem tekmovalcem smo čestitali in podelili praktične nagrade, enako smo se zahvalili tudi vsem mentorjem, državni tekmovalni komisiji PIKO in sodelujočim predstavnikom gostujoče šole.

Za dosežke na državnem tekmovanju iz projekcij in kotiranja PIKO 2021 bodo dijaki, ki so dosegli ustrezno število točk, prejeli zlata ali srebrna priznanja:

 • 12 dobitnikov ZLATIH priznanj: Luka Vrtič iz ŠC Ptuj, Strojna šola, Anej Šklebek iz ŠC Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, Miha Sladič iz ŠC Novo mesto, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola, Urh Humar iz ŠC Ljubljana, Srednja strojna in kemijska šola, Filip Budna iz ŠC Krško-Sevnica, Srednja šola Krško, Rade Blagojevič iz ŠC Ravne, Srednja šola Ravne na Koroškem, Lan Kuharič iz ŠC Ptuj, Strojna šola, Benjamin Nurikič iz Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje, Matic Juršnik iz TŠC Maribor, Srednja strojna šola, Jakob Pavlič iz ŠC Krško-Sevnica, Srednja šola Krško,  Janez Makorič iz ŠC Nova Gorica, Strojna, prometna in lesarska šola, Peter Ivančič iz ŠC Postojna, Srednja šola Postojna.
 • 17 dobitnikov SREBRNIH priznanj: Rok Jamnikar iz ŠC Ravne, Srednja šola Ravne na Koroškem, Gaja Mikolič iz Srednje tehniške šole Koper, Larisa Puhan iz Srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota, Urban Šušter iz Tehniškega šolskega centra Maribor, Srednja strojna šola, Jakob Majer iz ŠC Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija, Luka Garbas iz ŠC Ljubljana, Srednja strojna in kemijska šola, Matic Tramte iz ŠC Novo mesto, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola, Timotej Hvala iz Strokovnega izobraževalnega centra Ljubljana, Andraž Klemen iz Gimnazije Jurija Vege Idrija, Strojna šola, Timo Kosi iz Srednje poklice in tehniške šola Murska Sobota, David Vončina iz Gimnazije Jurija Vege Idrija, Strojna šola, Tomaž Knez iz Strokovnega izobraževalnega centra Ljubljana, Samo Vetrih iz ŠC Nova Gorica, Gimnazija in zdravstvena šola, Nejc Korošec iz ŠC Zreče, Slovenske Konjice, Srednja poklicna in strokovna šola Zreče, Luka Denša iz Dvojezične srednje šole Lendava, Rok Jože Mavsar iz Srednje šole Črnomelj, Nejc Hočevar iz ŠC Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija.

Dijaki, ki so se na šolskem tekmovanju z zadostnim številom točk uvrstili na državno tekmovanje PIKO 2021, prejmejo vsi bronasta priznanja.

Vsem dijakom čestitamo za dosežke in priznanja.

Zahvala gre vsem sodelujočim: mentorjem, ki so navdušili dijake za tekmovanje, šolskim tekmovalnim komisijam za izpeljavo šolskih tekmovanj, članom DTK PIKO, še posebej predsednici odbora Eriki Broz Žižek, in Šolskemu centru Slovenske Konjice – Zreče, Srednji poklicni in strokovni šoli Zreče za izkazano gostoljubje.

 

Za organizacijski odbor tekmovanja

Erika Broz Žižek

predsednica Državne tekmovalne komisije PIKO

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje