1. državno tekmovanje Projekcije in kotiranje 2014

 • Logotip tekmovanja PIKO (projekcije in kotiranje)
2. junij 2014

Skupnost strojnih šol in Center RS za poklicno izobraževanje sta v sodelovanju s šolami letos izpeljala prvo državno tekmovanje iz projekcij in kotiranja – PIKO 2014. Na tekmovanju so sodelovali dijaki srednjih šol tehniške usmeritve, ki se izobražujejo po programih SPI, SSI in PTI. Na državnem tekmovanju so sodelovali pretežno strojniki, na šolski ravni pa so se tekmovanja udeležili tudi mehatroniki, elektrotehniki, gradbeniki in dijaki tehniške gimnazije.

Zametek tekmovanja iz projekcij in kotiranja so šolska tekmovanja, ki jih je že več zaporednih let organiziral Ferdinand Humski, in med-šolsko tekmovanje, ki smo ga pod okriljem študijske skupine za tehniško komuniciranje izpeljali leta 2012 na Ptuju, na katerem je sodelovalo 36 dijakov iz petih šol.

Z idejo za izvedbo tekmovanja iz projekcij in kotiranja – PIKO 2014 smo se začeli ukvarjati dokaj pozno, šele po znani odpovedi načrtovanega Državnega srečanja strojnih šol. Organizirali smo srečanje študijske skupine za tehniško komuniciranje na to temo in sprejeli odločitev, da tekmovanje izpeljemo še v tem šolskem letu kljub kratkim rokom, marsikaterim pomislekom in oviram. Učitelji so se imeli priliko seznaniti z namero, okvirnimi dogovori in predlogi terminov že na srečanju ŠS.

Imenovali smo organizacijski odbor tekmovanja PIKO v sestavi: Erika Broz Žižek, Marija Šibanc, Ferdinand Humski, Marjan Pograjc in Andrej Jakobčič ter pripravili Pravilnik o tekmovanju iz projekcij in kotiranja. V skladu s pravilnikom smo v aprilu poslali razpis na šolske centre in srednje strojne šole ter ga objavili v spletni skupnosti Strojništvo.

K sodelovanju so bile povabljene srednje šole tehniške usmeritve v sklopu šolskih centrov in srednje strojne šole v Sloveniji. Odbor PIKO je s predstavnikoma Skupnosti strojnih šol in CPI usklajeno sodeloval pri načrtovanju organizacije tekmovanja in pri pripravi tekmovalnih nalog.

Tekmovanje je potekalo na dveh ravneh, in sicer na šolski ravni ter državni ravni. Cilji tekmovanja so predvsem širjenje, poglabljanje in nadgrajevanje znanja iz tehniškega komuniciranja, vključno s povezovanjem TKO z drugimi znanji, popularizacija tehnike ter spodbujanje mladih k razmišljanju, usmerjenemu v prakso, odločanju in boljši predstavljivosti v tehniki.

Kandidati so v eni uri na podlagi izometrične projekcije izdelali pravokotno projekcijo enega modela, ki ga je za vsako stopnjo tekmovanja izbral odbor PIKO, in ga ustrezno kotirali. Vsebinsko tekmovanji nista bili zelo zahtevni, saj smo preverjali znanje generičnih kompetenc strojništva iz tehniškega komuniciranja. Menimo, da za tekmovanje PIKO sicer niso bile potrebne posebne priprave, da pa treniranje in urjenje vedno koristi.

V skladu z razpisom so 9. maja 2014 na 17-ih tehniških šolah po Sloveniji potekala šolska tekmovanja PIKO, ki se jih je udeležilo 340 dijakov, sodelovalo je 24 mentorjev. Na vseh šolah so imenovali šolske tekmovalne komisije, ki so bdele nad potekom tekmovanja, zagotovile ocenjevanje in posredovanje rezultatov. Za dosežke na šolskem tekmovanju bo na vseh šolah podeljenih 114 bronastih priznanj izbranim dijakom, ki so dosegli ustrezno število točk.

PIKO 2014

Na sliki so najboljši dijaki s svojimi mentorji (od leve proti desni): mentorica Damjana Pregeljc in tretjeuvrščeni Luka Brajnik iz Srednje tehniške šole Koper, mentorica Erika Broz Žižek in prvouvrščeni Marko Jazbec iz ŠC Krško-Sevnica, Srednje poklicne in strokovne šole Krško, ter drugouvrščeni Keni Šuligoj in mentor Igor Milost iz Tehniškega šolskega centra Nova Gorica.

Na državno tekmovanje se je uvrstilo 41 najboljših dijakov iz vseh prijavljenih srednjih šol, ki so izvedle šolsko predtekmovanje. Državno tekmovanje PIKO smo organizirali v soboto, 17. maja 2014 v Škofji Loki. Po tekmovanju so člani odbora tekmovanja (predstavniki odbora PIKO in mentorji) ocenili rešene naloge in predsednica Erika Broz Žižek je razglasila neuradne rezultate. Predsednik skupnosti Martin Pivk je najboljšim trem dijakom: Marku Jazbecu iz ŠC Krško-Sevnica, SPSŠ Krško za doseženih 92 točk in s tem 1. mesto, Keniju Šuligoju iz Tehniškega šolskega centra Nova Gorica za doseženih 89 točk in s tem 2. mesto ter Luki Brajniku iz Srednje tehniške šole Koper za doseženih 87 točk in s tem 3. mesto na tekmovanju, razdelil lepe praktične nagrade (kompleti orodja Unior), posebej se je zahvalil za angažiranje tudi predsednici odbora PIKO Eriki Broz Žižek in svetovalki področja iz CPI Mariji Šibanc.

Vsem tekmovalcem smo čestitali in podelili praktične nagrade, enako smo se zahvalili tudi vsem mentorjem, odboru PIKO, predsedniku Skupnosti strojnih šol in drugim sodelujočim pri organizaciji tekmovanja.

Dijaki, ki so sodelovali na državnem tekmovanju iz projekcij in kotiranja PIKO 2014, prejmejo glede na dosežen uspeh zlato ali srebrno priznanje.

 • 11 dobitnikov ZLATIH priznanj: Marko Jazbec in Andrej Špiler, oba ŠC Krško-Sevnica, SPSŠ Krško; Keni Šuligoj in Jure Laščak, oba TŠC Nova Gorica; Luka Brajnik, STŠ Koper; Žan Sitar, ŠC Ptuj, Strojna šola; Boštjan Hrovat, ŠC Slovenske Konjice-Zreče, SPSŠ Zreče; Nejc Legvart, Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje; Matic Dolenc, ŠC Škofja Loka, Šola za strojništvo; Matija Janžič, ŠC Maribor, Srednja strojna šola in Jan Starina, ŠC Novo mesto, Srednja strojna šola.
 • 23 dobitnikov SREBRNIH priznanj: Vito Kokol Bogme in Sandi Habjanič, oba ŠC Ptuj, Strojna šola; Jan Pustavrh, ŠC Krško-Sevnica, SPSŠ Krško; Matevž Sosič, STŠ Koper; Rok Maher, ŠC Ravne na Koroškem, SŠ Ravne; Urban Ocepek, ŠC Velenje, Strojna šola; Kristjan Fridrih in Niko Drozg, oba ŠC Maribor, Srednja strojna šola; Matic Holobar in Urban Žonta, oba ŠC Celje, SŠSMM; Luka Repše, ŠC Novo mesto, Srednja strojna šola; Jakob Maver, TŠC Nova Gorica; Mohor Kozmus, Krištof Zaletelj, Rok Svetina in Samo Perc,  vsi Srednja šola Jesenice; Matej Halas in Simon Vuk, oba Dvojezična srednja šola Lendava; Gašper Hren, ŠC Slovenske Konjice-Zreče, SPSŠ Zreče; Matic Dolinšek, STPŠ Trbovlje ter Andraž Rupnik, Andraž Flander in Peter Jesenko, GJV Idrija.

Dijaki, ki so se na šolskem tekmovanju z zadostnim številom točk uvrstili na državno tekmovanje PIKO 2014, prejmejo hkrati tudi bronasta priznanja.

V imenu študijske skupine in organizatorjev vsem dijakom čestitamo za dosežke in priznanja.

Zahvala gre vsem sodelujočim: mentorjem, ki so navdušili dijake za tekmovanje, šolskim tekmovalnim komisijam za izpeljavo šolskih tekmovanj, članom odbora PIKO, še posebej predsednici odbora Eriki Broz Žižek, svetovalki področja Mariji Šibanc in predsedniku Skupnosti strojnih šol Martinu Pivku za prispevke pri organizaciji državnega tekmovanja, zagotovitvi izvedbe in nagrad, hkrati zahvala tudi podjetju Unior Zreče za donatorstvo ter Šolskemu centru Škofja Loka za izkazano gostoljubje.

Za organizacijski odbor tekmovanja
Marija Šibanc
Svetovalka za strojništvo, CPI in
članica Organizacijskega odbora PIKO

Зеркало на официальный сайт Вавада — надежный ресурс, чтобы продолжить игру в случае блокировки домена.

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje