Pogoji uporabe knjižnice

V spletni knjižnici so objavljena različnega gradiva, ki nastaja na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Publikacije so namenjene tako učencem kot učiteljem, pa tudi vsem drugim, ki so povezani s poklicnim in strokovnim izobraževanjem.

Kaj vsebuje spletna knjižnica?

 • učna gradiva za dijake in učitelje, ki so v e-obliki prosto dostopna preko Izvira znanja
 • metodološke priročnike in druge publikacije o poklicnem in strokovnem izobraževanju v e-obliki, ki so namenjeni učiteljem ter strokovnim delavcem v izobraževanju
 • potrjene učbenike, ki so prosto dostopni v e-obliki ter informacije o drugih potrjenih učbenikih za strokovne module v programih nižjega in srednjega poklicnega, srednjega strokovnega ter srednjega poklicno-tehniškega izobraževanja
 • gradiva v tujih jezikih
 • vsebine za avtorje učnih gradiv – priporočila, strokovni prispevki, primeri dobre prakse, ki osvetljujejo problematiko nastajanja učnih gradiv z različnih zornih kotov.

Kaj lahko z gradivi počnemo?

Gradiva, ki so direktno dostopna preko Izvira znanja, so v prosti uporabi. Namenjena so za osebno uporabo, študijske ter raziskovalne namene in za uporabo v vzgojno-izobraževalnem procesu. Neposredna ali posredna uporaba v komercialne namene je prepovedana. Od uporabnikov zahtevamo priznavanje avtorstva objavljenih gradiv: če torej uporabljamo gradiva iz Izvira znanja, moramo navesti naslov, avtorja ter spletno mesto, na katerem so dostopna.

z-library Z-Library project

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje