Spremljava certifikatnega sistema na treh strokovnih področjih

Storitve za ranljive skupine, Kozmetika, Predelava in izdelava živil na tradicionalen način

Naslovnica gradiva Spremljava certifikatnega sistema na treh strokovnih področjih, Storitve za ranljive skupine, Kozmetika, Predelava in izdelava živil na tradicionalen način
Objavljeno
september 2013
Avtor(ji)
Barbara Kunčič Krapež, Nika Mustar, Boštjan Košorok, Darja Štarkl, Barbara Velkov Rozman, Tanja Logar, Urška Marentič, Valter Urh, Klement Drofenik, Katja Kavnik, Majda Stopar
Področje
zdravstvo, farmacija in kozmetika, živilstvo, izobraževanje dijakov s posebnimi potrebami, poklicno in strokovno izobraževanje, splošno,
Uporaba
za širšo strokovno javnost
Ključne besede
nacionalne poklicne kvalifikacije, NPK, certifikatni sistem, preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij

Opis: Publikacija prinaša rezultate spremljanja usklajenosti prakse izvajanja sistema certifi ciranja s formalno določenimi zahtevami. V primerjavi z drugimi dosedanjimi študijami in evalvacijami, ki so pristopale k analizi izvajanja sistema kot celote ali pa se mejevale na ugotavljanje učinkov, se omejuje na raven posameznih panog/dejavnosti oz. poklicnih področij. Zajema izbrane NPK na treh področjih: skrb za posebne ciljne skupine, kozmetika in izdelava živil in kmetijskih izdelkov na tradicionalni način. Kot navajajo avtorji, gre za prvo sistematično spremljanje dela izvajalcev in članov komisij za preverjanje na opazovanih področjih, ki omogoča vpogled v usklajenost prakse s sistemsko ureditvijo področja. V ta namen analizira izvajanja postopkov preverjanja in potrjevanja NPK z določili zakonskih in podzakonskih aktov, strokovnimi metodologijami in drugimi institucionalnimi pravili, ki urejajo delovanje sistema.

z-library Z-Library project

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje