Povezovanje sfere dela in šolstva

Praktično izpopolnjevanje učiteljev v delovnem procesu (PIU DP)

Povezovanje sfere dela in šolstva
Objavljeno
avgust 2010
Avtor(ji)
Anica Justinek, Anton Žnidar
Področje
poklicno in strokovno izobraževanje
Uporaba
za učitelje v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja
Ključne besede
sodelovanje med šolo in podjetjem, učitelj, mentor, podjetje, povezovanje teorije in prakse, socialno partnerstvo

Opis: Nova šolska zakonodaja poklicnega in strokovnega šolstva poudarja socialno partnerstvo, ki temelji na večjem sodelovanju med gospodarstvom in šolami. Šole želijo prisluhniti potrebam gospodarstva, želijo poznati tok razvoja in novosti v gospodarstvu, vse nastale spremembe vnesti v kurikul, ustrezno usposobiti dijake, da lahko takoj po končanem šolanju nastopijo z delom. Nerealno bi bilo pričakovati, da bo gospodarstvo, obremenjeno z reševanjem svojih težav v času recesije, zmožno storiti pomembne korake v smeri povezovanja. Lahko pa to storijo šole. Učitelji, ki poučujejo na poklicnih in strokovnih šolah, in predavatelji na višjih strokovnih šolah želijo svoje teoretično znanje umestiti v stvarni svet. S svojo vključitvijo v delovni proces želijo podrobneje spoznati posamezne poklice, tehnologijo, materiale in proizvode ter hkrati navezati tesnejše stike med podjetji in šolami. Pobuda za praktično izpopolnjevanje učiteljev v delovnem procesu je bila pri nas dana leta 2008 na Posvetu o praktičnem izobraževanju, leta 2009 pa se je pod vodstvom Centra RS za poklicno izobraževanje dokončno izoblikovala ekipa, sestavljena iz organizatorjev praktičnega izobraževanja tistih šol, ki so bile povabljene k sodelovanju in v katerih je projekt pridobil vsestransko podporo. Ekipa je zadane naloge uspešno realizirala, več o projektu in rezultatih pa lahko preberete v pričujoči knjižici Povezovanje sfere dela in šolstva.

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje