Poklicni standardi

Poklicni standard je naročilo trga dela. Predstavlja enoten standard za oblikovanje različnih poti za doseganje poklicnih kvalifikacij s čimer povezuje sistem poklicnega izobraževanja in sistem certificiranja nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

NPK

Nacionalne poklicne kvalifikacije vsem, ki imajo znanja in delovne izkušnje skladne s poklicnim standardom in katalogom za NPK omogočajo, da v formalnih postopkih potrjevanja delovnih izkušenj, pridobijo javno listino o poklicni usposobljenosti – certifikat o NPK.

NRP

Nacionalno informacijsko središče omogoča dostop do poklicnih standardov in katalogov za NPK ter nudi tehnično, vsebinsko in informacijsko podporo pri izvajanju postopkov certificiranja nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

Individualizacija

Individualizacija je didaktično načelo, ki omogoča, da ima vsak dijak možnost najbolje usvojiti znanje ter razviti svoje sposobnosti, zmožnosti in osebnostne lastnosti. Pomembno vlogo imajo posameznikove učne zmožnosti in njihovi individualni interesi in potrebe.

Vajeništvo

Vajeništvo je ena od oblik srednjega poklicnega izobraževanja, kjer se dijak/vajenec 50 % časa izobražuje v šoli, drugih 50 % časa pa je na praktičnem usposabljanju (PU) pri delodajalcu.

Centralni register učnih mest

Centralni register učnih mest (CRUM) omogoča iskanje in pridobivanje podatkov o delodajalcih v Sloveniji, ki ponujajo verificirana učna mesta za praktično usposabljanje z delom (PUD) in vajeništvo.

Aktualna obvestila

Vsa obvestila
Izobraževanja za uporabo spletne aplikacije za izdajo prilog k spričevalu

Nacionalni center Europass, Center RS za poklicno izobraževanje, organizira v maju predstavitve delovanja spletne aplikacije za izdajo za pripravo Priloge k spričevalu (http://eps.europass.si). Priloga k spričevalu se izdaja po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. L. 68/2017) in Pravilniku o obrazcih javnih listin v srednješolskem izobraževanju z dne 4. ...

preberi obvestilo
Za več kulturnega kapitala

Vključevanje kulture in umetnosti v izobraževanje dijakom omogoča drugačne izkušnje, širi obzorje njihove ustvarjalnosti, odpira celo paleto kariernih poti in ustvarja povezave z novimi svetovi ter tako vpliva tudi na razvoj kompetenc za poklice prihodnosti. Pregled in časovnico najpomembnejših nacionalnih medresorskih kulturnovzgojnih projektov in dogodkov  ter skupnih strokovnih usposabljanj najdete v okrožnici Informacije vzgojno-izobraževalnim zavodom ...

preberi obvestilo
Video vodiči za uporabo aplikacije ZOOM

Aplikacija Zoom omogoča vrsto funkcionalnosti, ki jih učitelji in drugi strokovni delavci šol lahko zelo učinkovito uporabite za namen učenja in poučevanja ter drugo komunikacijo.

Na voljo vam je vrsta kratkih video posnetkov avtorja Simona Grižoniča, ki vam na jasen in razumljiv način prikazujejo skrivnosti uporabe aplikacije ZOOM.

preberi obvestilo

Zadnje novice

Vse novice
6. 6. 2023
Kolegialna presoja kakovosti slovenskega sistema srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja

Svet Evropske unije je novembra 2020 v Uradnem listu Evropske unije objavil Priporočilo Sveta o poklicnem izobraževanju in usposabljanju (PIU) za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost, v katerem je mrežo EQAVET pozval k razvoju posebne metodologije za medsebojne strokovne preglede med državami članicami. Namen medsebojnih pregledov je podpreti izboljšanje in preglednost ureditev v povezavi ...

preberi novico
23. 5. 2023
Mreženje šol za kakovost

Z namenom podpore pri nadaljnji uporabi rezultatov EPoS v procesu samoevalvacije (in kasnejšem načrtovanju in uvajanju izboljšav) na posamezni šoli, smo v okviru posebne naloge znotraj redne dejavnosti Ministrstva RS za vzgojo in izobraževanje začeli z aktivnostjo Mreženje šol za kakovost. Od 43 šol, ki so sodelovale v e-samoevalvaciji EPoS, se jih je 20 prijavilo ...

preberi novico
22. 5. 2023
Delovna mesta prihodnosti

Predstavništvo Evropske komisije v Grčiji je maja 2023 organiziralo dogodek posvečen Evropskemu letu spretnosti, ki se je začelo 9. maja 2023. Na dogodku je sodeloval tudi direktor Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) Jurgen Siebl, ki je med drugim izpostavil ugotovitve Cedefopovih raziskav: Do leta 2035 bodo prevladovala delovna mesta, ki zahtevajo visoko kvalificiranost ...

preberi novico

Prijava na E-novice

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje